Poistuminen | Toimielimet | Teknisten palvelujen johtokunta | Avaa haku


 Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje    Pöytäkirja PDF-muodossa  
 
  67 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  68 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
  69Teknisten palvelujen johtokunnan talouden ja toiminnan seurantarportti ajalta 1 - 11/2018
  70Teknisen keskuksen käyttösuunnitelma vuodelle 2019
  71Teknisen keskuksen tilinkäyttäjät vuodelle 2019
  72 Teknisten palvelujen johtokunnan päätösvallan delegointi vuonna 2019
  73 Sisäisen postin järjestely
  74 Viranhaltijoiden päätökset
  75Joensuun Veden talouskatsaus ajalta 1.1. - 30.11.2018
  76Joensuun Vesi -liikelaitoksen vuoden 2019 talousarvio
  77 Eräiden Joensuun Vesi -liikelaitoksen johtokunnan päätösvaltaan kuuluvien asioiden siirtäminen viranhaltijan ratkaistavaksi
  78 Joensuun Vesi -liikelaitoksen tilinkäyttäjät vuonna 2019
 
 Osallistuja   Tehtävä
 
  Räty Heino puheenjohtaja
  Arponen Teemu jäsen
  Ignatius Merja jäsen
  Koljonen Teuvo jäsen
  Reko Timo jäsen
  Veikkolainen Katri jäsen
  Hokkanen Päivi varajäsen
  Tarnanen Teppo varajäsen
  Korpela Suvi varajäsen
  Elonheimo Ville kaupunginhallituksen edustaja
  Lemmetyinen Juha esittelijä
  Toivanen Tero  esittelijä
  Alanen Juha-Matti  logistiikkapäällikkö
  Heiskanen Sari pöytäkirjanpitäjä
 
 Nähtävilläolo  
 
  Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä teknisessä keskuksessa 21.12. 2018