Poistuminen | Toimielimet | Hyvinvointilautakunnan sivistys- ja vapaa-aikajaosto | Avaa haku


 Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje    Pöytäkirja PDF-muodossa  
 
  54 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  55 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
  56Kulttuuripalkinto 2018
  57 Taiteen perusopetuksen koordinoinnin järjestäminen ja opetustoimilupien jatkaminen
  58Liikuntapaikkasuunnitelman päivittäminen
  59 Menestyneiden joensuulaisten urheilijoiden palkitseminen 2018
  60Karelia CBC- hankkeet vuoden 2018 haku
  61Valtuutettu Satu-Sisko Elorannan valtuustoaloite Heinävaaran ja Kiihtelysvaaran välisen kevyenliikenteenväylän ja talviaikaisen yhdysladun rakentamiseksi
  62Valtuutettu Hanna Susitaipaleen ynnä muiden valtuustoaloite valtakunnalliseen Kaikukortti-kokeiluun liittymisestä
  63Valtuutettu Sari Koskisen ynnä muiden valtuustoaloite treenirappusista Penttilän täyttömäelle
  64Kuntalaisaloite palloilukentän kunnostamiseksi Uimaharjussa puretun yläkoulun alueelle
  65Tiedoksi
 
 Osallistuja   Tehtävä
 
  Hulmi Helena  Puheenjohtaja
  Rämänen Pirjo  Varapuheenjohtaja
  Korkatti Maria  Jäsen
  Piironen Mika  Jäsen
  Pätäri Arttu  Varajäsen
  Rossi Hannes  Jäsen
  Vatanen Paavo  Jäsen
  Väisänen Antti  Jäsen
  Hiltunen Tatu  Nuorisovaltuuston edustaja
  Koskinen Sari  Kaupunginhallituksen edustaja
  Kärkäs Joakim  Hyvinvointilautakunnan puheenjohtaja
  Huurinainen Riitta  Hyvinvointijohtaja
  Heinonen Timo Esittelijä
  Moilanen Sari  Pöytäkirjanpitäjä
  Kaasinen Sari  Kulttuurijohtaja
  Suvanto Sari  Kulttuurisihteeri
 
 Nähtävilläolo  
 
  Pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi 21.11.2018 yleisessä tietoverkossa.