Poistuminen | Toimielimet | Kaupunkirakennelautakunta | Avaa haku


 Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje    Pöytäkirja PDF-muodossa  
 
  256 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  257 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
  258Merkintöjä
  259Rinnekadun alueen asemakaavan muutoksen ja tonttijaon hyväksyminen
  260Tonttia 167-5-575-7 koskeva maankäyttösopimus
  261Tonttia 167-5-578-8 koskeva maankäyttösopimus
  262Tonttia 167-5-579-2 koskeva maankäyttösopimus
  263Tonttia 167-5-579-3 koskeva maankäyttösopimus
  264Kiinteistöä 167-409-6-1 koskeva suunnittelutarveratkaisu
  265Kiinteistöä 167-444-27-165 koskeva suunnittelutarveratkaisu
  266Kiinteistöä 167-401-73-13 koskeva poikkeaminen
  267 Oikaisuvaatimus kaupungingeodeetin päätökseen 7.11.2018 § 363
  268Katu- ja muiden yleisten alueiden käytön maksut 1.1.2019 alkaen
  269Kaavan laatimisesta, poikkeamispäätöksistä ym. perittävät palkkiot ja maksut 1.1.2019 alkaen
  270Maaomaisuuden maksut 1.1.2019 alkaen
  271 Katunimitoimikunnan sihteerin nimeäminen
  272 Viranhaltijoiden päätökset
 
 Osallistuja   Tehtävä
 
  Väistö Matti puheenjohtaja
  Bogdanoff Eero jäsen
  Elonheimo Ville jäsen
  Hämäläinen Marjo jäsen
  Kettunen Noora jäsen
  Puranen Jaana jäsen
  Suhonen Hanna jäsen
  Tahvanainen Petteri jäsen
  Viiri Heli jäsen
  Vuojärvi Petja jäsen
  Lihavainen Juha varajäsen
  Törmälä Anssi kaupunginhallituksen edustaja
  Räsänen Juho  nuorisovaltuuston edustaja
  Näätänen Anu  kaupunkiympäristöjohtaja
  Tolvanen Anja pöytäkirjanpitäjä
 
 Nähtävilläolo  
 
  Pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi 4.12.2018 Joensuun kaupungin verkkosivuilla.