Poistuminen | Toimielimet | Omistajaohjausjaosto | Avaa haku


 Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje    Pöytäkirja PDF-muodossa  
 
  8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  9 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
  10Vuosikatsaus 1.1.-31.12.2018
  11 Kestävän talouden ohjelman valmistelu
  12Vuoden 2018 kuntakohtaisten Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän maksuosuuksien määräytyminen
  13Joensuun kaupungin konserniohjeen päivittäminen
  14Esisopimus Mehtimäelle rakennettavan palloiluhallin vuokraamisesta
  15 Puitesopimus yhteistyöstä Joensuun kaupungin ja Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riverian välillä
  16 Tiedoksi saatettavia asioita
 
 Osallistuja   Tehtävä
 
  Eskelinen Seppo puheenjohtaja
  Autti Hannele jäsen
  Järvinen Anni  jäsen
  Kauppinen Markku  jäsen
  Karjalainen Kari  kaupunginjohtaja, esittelijä
  Himanka Riitta  hallintopäällikkö, pöytäkirjanpitäjä
  Horttanainen Jari  kansliapäällikkö
  Korhonen Timo  tilakeskuksen johtaja
  Huikuri Satu  talousjohtaja
  Puumalainen Janna  strategiajohtaja
  Kärkkäinen Mikko  kaupunginlakimies
  Heinonen Timo  liikuntajohtaja
 
 Nähtävilläolo  
 
  Pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi 11.02.2019 yleisessä tietoverkossa.