Poistuminen | Toimielimet | Hyvinvointilautakunta | Avaa haku


 Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje    Pöytäkirja PDF-muodossa  
 
  1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
  3Koulukuljetusten kesto ja koulukuljetusten suunnittelu Joensuussa
  4Lukuvuoden 2018-2019 petokyydit
  5Sopimus Rantakylän jalkapallohallin käytöstä ja ylläpidosta
  6 Pohjois-Karjalan museon ja Joensuun taidemuseon hakeminen alueelliseksi vastuumuseoksi
  7 Hoitoaikaportaan ylitys varhaiskasvatuksessa
  8Hyvinvointilautakunnan tilinkäyttäjät ja hankintavaltuudet vuodelle 2019
  9 Silja Väyrysen oikaisuvaatimus hyvinvointilautakunnan päätökseen 28.11.2018 § 106
  10 Noora Kettusen eropyyntö kasvatus- ja opetusjaoston varajäsenyydestä
  11 Tiedoksi
  12Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset
 
 Osallistuja   Tehtävä
 
  Kärkäs Joakim puheenjohtaja
  Hulmi Helena  jäsen
  Korkatti Maria varajäsen
  Korte Atte varajäsen
  Kähkönen Paavo jäsen
  Nuutinen Jere jäsen
  Roivas Maria jäsen
  Rossi Hannes jäsen
  Rämänen Pirjo jäsen
  Salo Kauko jäsen
  Torni Anni jäsen
  Hattunen Jenna kaupunginhallituksen edustaja
  Huurinainen Riitta hyvinvointijohtaja
  Stedt Sisko pöytäkirjanpitäjä
  Alanen Juha-Matti logistiikkapäällikkö
  Heinonen Timo liikuntajohtaja
  Junnilainen Juhani talouspäällikkö
  Kauppinen Olli koulutusjohtaja
  Pussinen Katja palvelupäällikkö
  Raninen-Siiskonen Tarja museonjohtaja
 
 Nähtävilläolo  
 
  Pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi 30.1.2019 yleisessä tietoverkossa.