Poistuminen | Toimielimet | Kaupunkirakennelautakunta | Avaa haku


 Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje   
 
  26 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  27 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
  28Merkintöjä
  29 Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätös 8.2.2019
  30Rinnekadun alueen asemakaavan muutoksen ja tonttijaon hyväksyminen
  31Karsikon koulun ja Kimmonpuiston asemakaavamuutoksen ja tonttijaon hyväksyminen
  32Lausunto Lehmon osayleiskaavan luonnoksesta
  33 Kiinteistöä 167-409-x-x koskeva poikkeaminen
  34 Kiinteistöä 167-444-x-x ja 167-444-x-x koskeva poikkeaminen
  35 Kiinteistöä 167-18-x-x koskeva poikkeaminen
  36 Kaupunkirakennepalveluiden selonteko sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä vuonna 2018
  37 Kaupunkirakennepalveluiden sisäisen tarkastuksen tarkastusraportti vuodelta 2018 ja -suunnitelma vuodelle 2019
  38Kaupunkirakennelautakunnan toimintakertomus vuodelta 2018
  39 Viranhaltijoiden päätökset
 
 Osallistuja   Tehtävä
 
  Väistö Matti puheenjohtaja
  Holopainen Hannu varapuheenjohtaja
  Bogdanoff Eero jäsen
  Elonheimo Ville jäsen
  Hämäläinen Marjo jäsen
  Riippa Hanna jäsen
  Puranen Jaana jäsen
  Suhonen Hanna jäsen
  Tahvanainen Petteri jäsen
  Meriläinen Anne varajäsen
  Törmälä Anssi kaupunginhallituksen edustaja
  Mannelin Oskar  nuorisovaltuuston varaedustaja
  Näätänen Anu  kaupunkiympäristöjohtaja
  Tolvanen Anja pöytäkirjanpitäjä
  Vartiainen Juha-Pekka  kaavoituspäällikkö
 
 Nähtävilläolo  
 
  Pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi 26.2.2019 Joensuun kaupungin verkkosivuilla.