Poistuminen | Toimielimet | Tarkastuslautakunta | Avaa haku


 Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje    Pöytäkirja PDF-muodossa  
 
  7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  8 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
  9 Vastuunalaisen tilintarkastajan tarkastusraportti 7.2.2019
  10 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus koskien Sovatek-säätiöltä vuosina 2011 - 2016 ostettuja päihdepalveluja
  11 Vetoomus kaupunginhallitukselle
  12 Muut asiat 7.2.2019
 
 Osallistuja   Tehtävä
 
  Kukkonen Pekka puheenjohtaja
  Räty Marjatta varapuheenjohtaja
  Dannenberg Alia jäsen
  Malinen Juho jäsen
  Pitko Jarno jäsen
  Pulkkinen Hilkka jäsen
  Tielinen Ari jäsen
  Lappalainen Kaisa jht, ht, vastuunalainen tilintarkastaja
  Manninen Timo sihteeri, pöytäkirjanpitäjä
 
 Nähtävilläolo  
 
  Pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi 8.2.2019 yleisessä tietoverkossa.