Poistuminen | Toimielimet | Vammaisneuvosto | Avaa haku


 Pykälä   Otsikko   Pöytäkirja PDF-muodossa  
 
  9 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  10 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
  11 Asialistan hyväksyminen
  12Kaupungin kulttuuripalveluiden Culture Open -hanke
  13Omaishoidon myöntämisperusteiden päivittäminen
  14 Tiedoksi saatettavat asiat
  15 Muut mahdolliset asiat
 
 Osallistuja   Tehtävä
 
  Karvinen Liisa  puheenjohtaja
  Hoikkanen Pirjo  jäsen
  Pappinen Arja  jäsen
  Alajuuma Salli  varajäsen
  Maukonen Matti  varajäsen
  Natunen Kati  varajäsen
  Tanninen Risto  varajäsen
  Virolainen Pertti  kansliasihteeri, pöytäkirjan pitäjä
  Silvennoinen Ritva  taustahenkilö
  Karhapää Henna  projektikoordinaattori, asiantuntija
  Hanttu Soili  puhetulkki
  Huhtala Nina  kirjoitustulkki
  Venäläinen Anniina  kirjoitustulkki
 
 Nähtävilläolo  
 
  Pöytäkirja laitetaan nähtäville kaupungin internet-sivuille 20.2.2019