Poistuminen | Toimielimet | Kaupunginhallitus | Avaa haku


 Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje    Pöytäkirja PDF-muodossa  
 
  194 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  195 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
  196Käpy- ja Raatekankaan itäosan sekä Siihtalan kauppa- ja työpaikka-alueet asemakaavan muutoksen ja tonttijaon hyväksyminen
  197 Valtiokonttorin päätös perinnönluovutusasiassa
  198 Elinvoimajohtokunnan varajäsenen valinta
  199 Susanna Turusen eropyyntö Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riverian valtuustosta
  200Valtuutettu Teemu Huikurin ynnä muiden valtuustoaloite puhe-ja läsnäolo-oikeuden myöntämisestä nuorisovaltuustolle kaupunginvaltuuston kokouksiin
  201Valtuutettu Satu-Sisko Elorannan ynnä muiden valtuustoaloite tuoksuttomasta Joensuusta
  202Kuntaliiton konsernijohtamisen verkostohankkeeseen osallistuminen
  203Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys toimintavuodesta 2018
  204 Lausunto sosiaali- ja terveyspalvelujen neuvottelukunnan roolista
  205 Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset
  206Ilmoituksia lähiaikojen tapahtumista ja tilaisuuksista
  207 Europarlamenttivaalien vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen/muutos vaalilautakuntaan
 
 Osallistuja   Tehtävä
 
  Eskelinen Seppo puheenjohtaja
  Autti Hannele jäsen
  Heinonen Eila jäsen
  Hjälm Heli jäsen
  Järvinen Anni jäsen
  Kauppinen Markku jäsen
  Koskinen Sari jäsen
  Puhakka Paula jäsen
  Rauma Simo jäsen
  Törmälä Anssi jäsen
  Mustonen Juha kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
  Pippuri Arto kaupunginvaltuuston 2. varapuheenjohtaja
  Karjalainen Kari kaupunginjohtaja
  Riitta Himanka  hallintopäällikkö, pöytäkirjanpitäjä
  Horttanainen Jari kansliapäällikkö
 
 Nähtävilläolo  
 
  Pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi 13.5.2019 yleisessä tietoverkossa.