Poistuminen | Toimielimet | Kaupunkirakennelautakunta | Avaa haku


 Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje    Pöytäkirja PDF-muodossa  
 
  75 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  76 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
  77Merkintöjä
  78Käpy- ja Raatekankaan itäosan sekä Siihtalan kauppa- ja työpaikka-alueet asemakaavan muutoksen ja tonttijaon hyväksyminen
  79 Oikaisuvaatimus kaupunkirakennelautakunnan päätökseen 12.3.2019 § 45
  80 Viranhaltijoiden päätökset
 
 Osallistuja   Tehtävä
 
  Väistö Matti puheenjohtaja
  Holopainen Hannu varapuheenjohtaja
  Bogdanoff Eero jäsen
  Riippa Hanna jäsen
  Puranen Jaana jäsen
  Suhonen Hanna jäsen
  Tahvanainen Petteri jäsen
  Viiri Heli jäsen
  Jönhede Marko varajäsen
  Vesala Iiris varajäsen
  Koponen Kai varajäsen
  Hjälm Heli kaupunginhallituksen edustaja
  Näätänen Anu  kaupunkiympäristöjohtaja
  Tolvanen Anja pöytäkirjanpitäjä
  Sivén Kalle  kaupungingeodeetti
 
 Nähtävilläolo  
 
  Pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi 7.5.2019 Joensuun kaupungin verkkosivuilla.