Poistuminen | Toimielimet | Vammaisneuvosto | Avaa haku


 Pykälä   Otsikko   Pöytäkirja PDF-muodossa  
 
  22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  23 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
  24 Asialistan hyväksyminen
  25Vaikeavammaisten asumispalvelun palveluseteli
  26Aloite osa-aikaisen esteettömyys-/vammaisasiamiehen palkkaamisesta sekä vammais- ja kansanterveysjärjestöjen edustajista koostuvan asiantuntijaelimen perustamisesta
  27Vammaispalvelujen neuvottelupäivät 4.-5.6.2019 Helsingissä
  28Muut mahdolliset asiat
 
 Osallistuja   Tehtävä
 
  Karvinen Liisa  puheenjohtaja
  Hoikkanen Pirjo  jäsen
  Pappinen Arja  jäsen
  Alajuuma Salli  varajäsen
  Maukonen Matti  varajäsen
  Natunen Kati  varajäsen
  Tanninen Risto  varajäsen
  Virolainen Pertti  kansliasihteeri, pöytäkirjan pitäjä
  Silvennoinen Ritva  taustahenkilö
  Mertanen Tuula  erityisdiakoni
  Räsänen Kristiina  palvelupäällikkö, asiantuntija
  Puhakka Päivi  hankinta-asiantuntija
  Ikonen Piia  viittomakielen tulkki
  Karjalainen Susanna  viittomakielen tulkki
  Hanttu Soile  puhetulkki
 
 Nähtävilläolo  
 
  Pöytäkirja laitetaan nähtäville kaupungin internet-sivuille 17.4.2019