Poistuminen | Toimielimet | Kaupunginvaltuusto | Avaa haku


 Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje    Pöytäkirja PDF-muodossa  
 
  37 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
  38 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
  39 Juha Pakarisen eropyyntö teknisten palvelujen johtokunnan jäsenyydestä
  40 Heli Hjälmin eropyyntö elinvoimajohtokunnan jäsenyydestä
  41 Uusien varavaltuutettujen määrääminen
  42Enon kirkonkylän asemakaavan muutos
  43Vuoden 2019 talousarviomuutos
  44Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2019
  45Joensuun kaupungin rahoittamat kehittämishankkeet v. 2018
  46Valtuutettu Mari Ojalammin ynnä muiden valtuustoaloite viittomakielen opetuksen järjestämisestä CODA-lapsille
  47Satu-Sisko Elorannan ynnä muiden valtuustoaloite Kiihtelysvaaran alueen lisäveden saannin turvaamiseksi pelastuslaitoksen tarpeisiin
  48Valtuutettu Arto Pippurin ynnä muiden valtuustoaloite nopeusrajoituksista ja etenkin niiden merkinnästä
  49Joensuun SDP:n valtuustoryhmän valtuustoaloite tosiasiallisesti työkyvyttömien työnhakijoiden selvittämisprojektista
  50Valtuutettu Jussi Wihosen ynnä muiden valtuustoaloite määrärahan varaamiseksi maahanmuuttajien suomen kielen opetukseen
  51Valtuutettu Marko Haakanan ynnä muiden valtuustoaloite ilta- ja viikonloppuaikaisesta kohtaamispaikasta tukipisteen käyttäjille
  52Valtuutettu Marjatta Rädyn ynnä muiden valtuustoaloite Kotilahden sairaalan lakkautus- ja myyntipäätöksen uudelleenkäsittelystä
  53Valtuutettu Simo Rauman ynnä muiden valtuustoaloite ampumaratojen tilanteen parantamiseksi
  54Valtuutettu Antti Kainulaisen ynnä muiden valtuustoaloite muovijätteen kierrätyspisteistä isoimpiin taajamiin
  55Valtuutettu Asseri Kinnusen ynnä muiden valtuustoaloite vauvarahan käyttöönottamisesta Joensuussa syntyvyyden lisäämiseksi
 
 Osallistuja   Tehtävä
 
  Autti Hannele jäsen
  Bogdanoff Eero jäsen
  Dannenberg Alia  jäsen
  Elo Timo  varajäsen
  Elonheimo Ville  varajäsen
  Eloranta Satu-Sisko  jäsen
  Eskelinen Seppo jäsen
  Eteläpää Päivi  jäsen
  Heinonen Eila jäsen
  Heinonen Sanna  jäsen
  Hirvonen Eero jäsen
  Hirvonen Jukka  jäsen
  Hjälm Heli jäsen
  Huikuri Teemu  jäsen
  Hulmi Helena  jäsen
  Juntunen Martti jäsen
  Järvinen Anni jäsen
  Kainulainen Antti  jäsen
  Kauppinen Markku jäsen
  Keskisalo Pentti jäsen
  Ketonen Matti jäsen
  Kinnunen Asseri jäsen
  Kokko Osmo jäsen
  Korhonen Oskari  jäsen
  Koskinen Sari jäsen
  Kukkonen Pekka jäsen
  Kähkönen Paavo jäsen
  Kärkäs Joakim jäsen
  Maasilta Markku  varajäsen
  Mannelin Maarita  varajäsen
  Miettinen Asko jäsen
  Mikkola Anne Kikkis jäsen
  Mikkonen Krista jäsen
  Mustonen Juha puheenjohtaja
  Mäkisalo-Ropponen Merja 1. varapuheenjohtaja
  Naakka Johanna  varajäsen
  Nuutinen Jere jäsen
  Ojalammi Mari jäsen
  Parikka Tuula jäsen
  Pesonen Matti jäsen
  Piironen Mika jäsen
  Pippuri Arto 2. varapuheenjohtaja
  Puhakka Paula jäsen
  Rauma Simo jäsen
  Roivas Maria jäsen
  Rossi Hannes jäsen
  Räty Heino jäsen
  Räty Marjatta jäsen
  Saarelainen Antti jäsen
  Savolainen Kari jäsen
  Surakka Martti jäsen
  Susitaival Hanna jäsen
  Tahvanainen Petteri jäsen
  Tielinen Ari  varajäsen
  Törmänen Maija  varajäsen
  Varis Milena jäsen
  Wihonen Jussi jäsen
  Vuojärvi Petja jäsen
  Väistö Matti jäsen
  Karjalainen Kari  kaupunginjohtaja
  Kärkkäinen Mikko  kaupunginlakimies, pöytäkirjanpitäjä
  Himanka Riitta  hallintopäällikkö
  Horttanainen Jari kansliapäällikkö
  Huikuri Satu  talousjohtaja
  Huurinainen Riitta  hyvinvointijohtaja
  Impivaara Pauli  palvelupäällikkö, tekninen avustaja
  Knuuti Reeta  viestintäpäällikkö
  Näätänen Anu  kaupunkiympäristöjohtaja
  Puumalainen Janna strategiajohtaja
 
 Nähtävilläolo  
 
  Pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi 3.5.2019 yleisessä tietoverkossa.