Poistuminen | Toimielimet | Tarkastuslautakunta | Avaa haku


 Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje    Pöytäkirja PDF-muodossa  
 
  46 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  47 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
  48 Vastuunalaisen tilintarkastajan tarkastusraportti 13.5.2019
  49Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2018
  50Joensuun kaupungin tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen
  51 Tarkastuslautakunnan kokousaikataulu kesä-syyskaudelle 2019
  52 Muut asiat 13.5.2019
 
 Osallistuja   Tehtävä
 
  Kukkonen Pekka puheenjohtaja
  Räty Marjatta varapuheenjohtaja
  Dannenberg Alia jäsen
  Malinen Juho jäsen
  Pitko Jarno jäsen
  Pulkkinen Hilkka jäsen
  Tielinen Ari jäsen
  Lappalainen Kaisa jht, ht, vastuunalainen tilintarkastaja
  Pelvola Kirsi asiantuntija/tilintarkastus
  Manninen Timo sihteeri, pöytäkirjanpitäjä
 
 Nähtävilläolo  
 
  Pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi 21.5.2019 yleisessä tietoverkossa.