Poistuminen | Toimielimet | Kaupunkirakennelautakunta | Avaa haku


 Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje   
 
  123 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  124 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
  125 Merkintöjä
  126 Katunimitoimikunnan sihteerin nimeäminen
  127 Jääkärinpuiston asemakaavahankkeen keskeyttäminen
  128Ehdotus Rantakylä-Utra-osayleiskaavaksi
  129Asemanseudun pistokatu asemakaavan muutoksen ja tonttijaon hyväksyminen
  130 Kiinteistöä 167-444-22-30 koskeva poikkeaminen ja suunnittelutarveratkaisu
  131 Kiinteistöä 167-436-42-15 koskeva suunnittelutarveratkaisu
  132 Kiinteistöä 167-444-41-2 koskeva suunnittelutarveratkaisu
  133 Eräiden kaupunkirakennelautakunnan ratkaisuvaltaan kuuluvien asioiden siirtäminen viranhaltijoiden ratkaistavaksi
  134Louhivaaran yksityistien perusparannusavustus
  135 Oikaisuvaatimus kaupunginpuutarhurin päätöksen 25.6.2019 § 59, kiinteistö 167-14-114-1
  136 Viranhaltijoiden päätökset
 
 Osallistuja   Tehtävä
 
  Väistö Matti puheenjohtaja
  Holopainen Hannu varapuheenjohtaja
  Bogdanoff Eero jäsen
  Elonheimo Ville jäsen
  Riippa Hanna jäsen
  Puranen Jaana jäsen
  Suhonen Hanna jäsen
  Tahvanainen Petteri jäsen
  Vesala Iiris varajäsen
  Meriläinen Anne varajäsen
  Koponen Kai varajäsen
  Mannelin Oskar  nuorisovaltuuston varaedustaja
  Näätänen Anu  kaupunkiympäristöjohtaja
  Tolvanen Anja pöytäkirjanpitäjä
  Varonen Ari  kaupungininsinööri
  Vartiainen Juha-Pekka  kaavoituspäällikkö
 
 Nähtävilläolo  
 
  Pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi 13.8.2019 Joensuun kaupungin verkkosivuilla.