Poistuminen | Toimielimet | Vammaisneuvosto | Avaa haku


 Pykälä   Otsikko   Pöytäkirja PDF-muodossa  
 
  29 Pirjo Hoikkasen ja Raija Kortelaisen muistaminen sekä Joensuun kaupungin turvallisuussuunnitelman laatimista koskevan asian käsittely
  30 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  31 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
  32 Asialistan hyväksyminen
  33Joensuun kaupungin turvallisuussuunnitelman laatiminen
  34 Vammaiskortin Tukijoukot
  35 Joensuun Parafest 15. - 17.8.2019
  36Muut mahdolliset asiat
 
 Osallistuja   Tehtävä
 
  Karvinen Liisa  puheenjohtaja
  Pippuri Arto  varapuheenjohtaja
  Hoikkanen Pirjo  jäsen
  Kortelainen Raija  jäsen
  Maukonen Matti  varajäsen
  Natunen Kati  varajäsen
  Tanninen Risto  varajäsen
  Virolainen Pertti  kansliasihteeri, pöytäkirjan pitäjä
  Silvennoinen Ritva  taustahenkilö
  Nesterinen Niko palomestari, asiantuntija
  Teikari Tuija-Kaisa hanketyöntekijä, asiantuntija
 
 Nähtävilläolo  
 
  Pöytäkirja laitetaan nähtäville kaupungin internet-sivuille 29.5.2019