Poistuminen | Toimielimet | Hyvinvointilautakunta | Avaa haku


 Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje    Pöytäkirja PDF-muodossa  
 
  54 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  55 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
  56 Stipendien jakaminen Helvi Lehtosen stipendirahastosta
  57Hyvinvointilautakunnan talouden ja toiminnan seuranta 1-5/2019
  58Tunnuslukuja ja näkökulmia lasten ja nuorten arkeen 2018
  59Selvitys ja lausunto Itä-Suomen aluehallintovirastolle
  60Joensuun seudun varhaiskasvatussuunnitelman hyväksyminen ja ottaminen käyttöön 1.8.2019
  61 Selvitys hoitoaikaportaiden tihentämisestä Joensuun kaupungin varhaiskasvatuksessa
  62Uimaharjun päiväkoti Touhutuvan ilta- ja viikonloppuhoidon keskittäminen Enon päiväkoti Metsätähteen
  63Hammaslahden päiväkodin iltahoidon keskittäminen Huvikummun päiväkotiin ja viikonloppuhoidon keskittäminen Niinivaaran vuoropäiväkotiin
  64 Turtiaisen rahaston tilinpäätös ja vuosiraportti 2018
  65 Erkki Nuutisen kirjelmä yhdenvertaisuudesta
  66Tiedoksi
  67Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset
  68 Salassa pidettävien asioiden käsittely
 
 Osallistuja   Tehtävä
 
  Kärkäs Joakim puheenjohtaja
  Saarelainen Antti varapuheenjohtaja
  Hulmi Helena  jäsen
  Hämäläinen Petri varajäsen
  Kähkönen Paavo jäsen
  Roivas Maria jäsen
  Rossi Hannes jäsen
  Rämänen Pirjo jäsen
  Salo Kauko jäsen
  Torni Anni jäsen
  Varis Milena jäsen
  Törmälä Anssi kaupunginhallituksen edustaja
  Tykkyläinen Jenna nuorisovaltuuston edustaja
  Huurinainen Riitta hyvinvointijohtaja
  Stedt Sisko pöytäkirjanpitäjä
  Erola Jouni nuorisojohtaja
 
 Nähtävilläolo  
 
  Pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi 26.6.2019 yleisessä tietoverkossa.