Poistuminen | Toimielimet | Omistajaohjausjaosto | Avaa haku


 Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje    Pöytäkirja PDF-muodossa  
 
  87 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  88 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
  89 Esisopimuksen hyväksyminen tilojen vuokraamisesta Tiedepuistosta Joensuun Lyseon lukion käyttöön
  90 Tuupovaaran Vanhusten Tuki ry:n anomus
  91 Kiihtelysvaaran Vanhustentuki ry:n anomus
  92Enon Vanhusten Tuki ry:n toteuttaman hankkeen jatkoaikahakemus ja siihen liittyvä kuntalaisaloite
  93 Joensuun Hoiva- ja palveluyhdistys ry:n esitys lainajärjestelystä
  94 Konserniyhtiöiden tavoite- ja tulossopimuksien 2018-2019 väliarviointi
  95Tytäryhteisöjen talouden ja toiminnan seurantaraportit 2/2019
  96 Joensuun kaupungin konserniohjeen muutos
  97Business Joensuun Oy:n ylimääräinen yhtiökokous 28.8.2019
 
 Osallistuja   Tehtävä
 
  Eskelinen Seppo puheenjohtaja
  Autti Hannele jäsen
  Törmälä Anssi  jäsen
  Karjalainen Kari  kaupunginjohtaja, esittelijä
  Himanka Riitta  hallintopäällikkö, pöytäkirjanpitäjä
  Horttanainen Jari  kansliapäällikkö
  Rossi Hannes varajäsen
  Puhakka Antero varajäsen
  Korhonen Timo  tilakeskuksen johtaja
 
 Nähtävilläolo  
 
  Pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi 19.8.2019 yleisessä tietoverkossa.