Poistuminen | Toimielimet | Kaupunkirakennelautakunta | Avaa haku


 Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje   
 
  137 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  138 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
  139Merkintöjä
  140 Oikaisuvaatimus kaupunkirakennelautakunnan päätökseen 21.5.2019 § 85 koskien kaupungin kerros-, rivi- ja pientalotonttien hinnoittelua
  141 Asunto-osakeyhtiö Opensopin oikaisuvaatimus kaupunkirakennelautakunnan päätökseen 21.5.2019 § 85 koskien kaupungin kerros-, rivi- ja pientalotonttien hinnoittelua
  142 Asunto-Oy Joensuun Heinäpuron oikaisuvaatimus kaupunkirakennelautakunnan päätökseen 21.5.2019 § 85 koskien kaupungin kerros-, rivi- ja pientalotonttien hinnoittelua
  143Länsikatu 14a asemakaavan muutoksen ja tonttijaon hyväksyminen
  144 Maankäyttösopimus ja maanluovutuksen esisopimus koskien tonttia 167-4-57-9
  145Peltolankadun kiertoliittymän asemakaavamuutoksen ja tonttijaon hyväksyminen
  146Noljakantien kiertoliittymän asemakaavamuutoksen ja tonttijaon hyväksyminen
  147Karsikon koulun ja Kimmonpuiston asemakaavamuutoksen ja tonttijaon hyväksyminen
  148Koivurannan ranta-asemakaava
  149 Kiinteistöä 167-435-53-51 koskeva suunnittelutarveratkaisu
  150Kaupunkirakennelautakunnan osavuosikatsaus 1.1. - 31.7.2019
  151 Viranhaltijoiden päätökset
 
 Osallistuja   Tehtävä
 
  Väistö Matti puheenjohtaja
  Holopainen Hannu varapuheenjohtaja
  Bogdanoff Eero jäsen
  Elonheimo Ville jäsen
  Hämäläinen Marjo jäsen
  Riippa Hanna jäsen
  Puranen Jaana jäsen
  Suhonen Hanna jäsen
  Tahvanainen Petteri jäsen
  Okkonen Marie jäsen
  Koponen Kai varajäsen
  Hjälm Heli kaupunginhallituksen edustaja
  Mannelin Oskar  nuorisovaltuuston varaedustaja
  Näätänen Anu  kaupunkiympäristöjohtaja
  Tolvanen Anja pöytäkirjanpitäjä
  Sivén Kalle  kaupungingeodeetti
 
 Nähtävilläolo  
 
  Pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi 27.8.2019 Joensuun kaupungin verkkosivuilla.