Poistuminen | Toimielimet | Kulttuuri- ja liikuntalautakunta  | Avaa haku


 Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje    Pöytäkirja PDF-muodossa  
 
  1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
  3Kulttuuri- ja liikuntalautakunnan osavuosikatsaus 1.1. - 31.7.2019
  4 Kulttuuri- ja liikuntalautakunnan esittelijän sijaisen valinta, kulttuuri- ja liikuntalautakunnan kokousajat, koollekutsuminen ja päätösten nähtävinäolo
  5 Kulttuuri- ja liikuntalautakunnan otto-oikeuden käytön rajaaminen
  6 Kulttuuritilaselvityksen ohjausryhmän täydentäminen
  7 Tiedoksi
  8Viranhaltijapäätökset
 
 Osallistuja   Tehtävä
 
  Pippuri Arto puheenjohtaja
  Saarelainen Antti varapuheenjohtaja
  Hulmi Helena  jäsen
  Honkanen Anu jäsen
  Lähteenmäki Jarno jäsen
  Naakka Johanna jäsen
  Pesonen Matti jäsen
  Piironen Mika jäsen
  Ilonen Esko varajäsen
  Pätäri Arttu  varajäsen
  Koskinen Sari kaupunginhallituksen edustaja
  Tykkyläinen Jenna nuorisovaltuuston edustaja
  Huurinainen Riitta hyvinvointijohtaja
  Turtiainen Anu-Helena  pöytäkirjanpitäjä
  Heinonen Timo liikuntajohtaja
  Junnilainen Juhani talouspäällikkö
  Kaasinen Sari kulttuurijohtaja
  Ahola Pirkko  suunnittelija
  Väänänen Tero  rehtori
  Korhonen Otto  rehtori
  Suvanto Sari  kulttuurisihteeri
  Pirnes-Toivanen Suvi  kirjastopalvelujohtaja
  Raninen-Siiskonen Tarja  museonjohtaja
  Vattulainen Marjo  intendentti
 
 Nähtävilläolo  
 
  Pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi 21.8.2019 yleisessä tietoverkossa.