Poistuminen | Toimielimet | Kaupunkirakennelautakunta | Avaa haku


 Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje    Pöytäkirja PDF-muodossa  
 
  152 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  153 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
  154Merkintöjä
  155 Kaupunginvaltuuston päätökset 26.8.2019
  156Vuoden 2020 rakentamiseen luovutettavat omakoti- ja pientalotontit
  157 Kaupunkirakennelautakunnan ratkaisuvaltaan kuuluvan asian siirtäminen viranhaltijan ratkaistavaksi
  158 Viranhaltijoiden päätökset
 
 Osallistuja   Tehtävä
 
  Väistö Matti puheenjohtaja
  Holopainen Hannu varapuheenjohtaja
  Bogdanoff Eero jäsen
  Elonheimo Ville jäsen
  Hämäläinen Marjo jäsen
  Riippa Hanna jäsen
  Puranen Jaana jäsen
  Suhonen Hanna jäsen
  Tahvanainen Petteri jäsen
  Okkonen Marie jäsen
  Hjälm Heli kaupunginhallituksen edustaja
  Mannelin Oskar  nuorisovaltuuston edustaja
  Näätänen Anu  kaupunkiympäristöjohtaja
  Tolvanen Anja pöytäkirjanpitäjä
  Varonen Ari  kaupungininsinööri
 
 Nähtävilläolo  
 
  Pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi 10.9.2019 Joensuun kaupungin verkkosivuilla.