Poistuminen | Toimielimet | Teknisten palvelujen johtokunta | Avaa haku


 Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje    Pöytäkirja PDF-muodossa  
 
  44 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  45 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
  46Teknisten palvelujen johtokunnan talousarvioesitys vuodelle 2020
  47 Teknisten palvelujen johtokunnan ratkaisuvaltaan kuuluvan asian siirtäminen viranhaltijan ratkaistavaksi
  48 Viranhaltijoiden päätökset
  49Joensuun Vesi -liikelaitoksen talousarvio- ja taloussuunnitelmaesityksen hyväksyminen vuosille 2020-2022
  50Joensuun Vesi -liikelaitoksen hinnaston tarkistaminen
  51 Joensuun Veden tiedoksi merkittävät asiat
 
 Osallistuja   Tehtävä
 
  Räty Heino puheenjohtaja
  Porokka Jouni varapuheenjohtaja
  Arponen Teemu jäsen
  Hokkanen Päivi jäsen
  Ignatius Merja jäsen
  Koljonen Teuvo jäsen
  Majasalmi Janne jäsen
  Veikkolainen Katri jäsen
  Liimatta Hannu varajäsen
  Tarnanen Teppo varajäsen
  Autti Hannele  kaupunginhallituksen edustaja
  Lemmetyinen Juha esittelijä
  Toivanen Tero  esittelijä
  Heiskanen Sari pöytäkirjanpitäjä
 
 Nähtävilläolo  
 
  Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä teknisessä keskuksessa 4.10. 2019