Poistuminen | Toimielimet | Kaupunginvaltuusto | Avaa haku


 Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje    Pöytäkirja PDF-muodossa  
 
  112 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
  113 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
  114 Uusien varavaltuutettujen määrääminen
  115 Hannes Rossin eropyyntö kasvatus- ja koulutuslautakunnan jäsenyydestä
  116 Pohjois-Karjalan maakuntavaltuuston varajäsenen valinta
  117 Pohjois-Karjalan maakuntavaltuuston varajäsenen valinta
  118Karsikon koulun ja Kimmonpuiston asemakaavamuutoksen ja tonttijaon hyväksyminen
  119Vuoden 2019 talousarvion muutos
  120Arviointikertomukseen vuodelta 2018 annetut vastaukset
  121Joensuun kaupungin konserniohjeen muutos
  122Joensuun kaupungin valtuustoryhmien toiminnan tukemisen periaatteet ja toimintatavat
  123Valtuutettu Marjatta Rädyn ynnä muiden valtuustoaloite Pyhäselän koulusuunnitelman tekemisestä Tehdään yhdessä -osallisuusmallin mukaisesti
  124Valtuutettu Krista Mikkosen ynnä muiden valtuustoaloite Joensuun kaupungin lentomatkustamisen vähentämisestä ja lentomatkojen päästöjen kompensoimisesta
  125Valtuutettu Asseri Kinnusen ynnä muiden valtuustoaloite vauvarahan käyttöönottamisesta Joensuussa syntyvyyden lisäämiseksi
  126Joensuun maaseutuohjelman 2016-2020 väliarviointi
  127Valtuutettu Antti Saarelaisen ja valtuutettu Oskari Korhosen ynnä muiden valtuustoaloite ateriapalvelujen hiilijalanjäljen puolittamisesta
  128Valtuutettu Marjatta Rädyn ynnä muiden valtuustoaloite ikäihmisten tiedonsaannin tasavertaisuudesta
 
 Osallistuja   Tehtävä
 
  Autti Hannele jäsen
  Bogdanoff Eero jäsen
  Dannenberg Alia  jäsen
  Elo Timo  jäsen
  Eloranta Satu-Sisko  jäsen
  Eskelinen Seppo jäsen
  Eteläpää Päivi  jäsen
  Haakana Marko jäsen
  Heinonen Eila jäsen
  Heinonen Sanna  jäsen
  Hirvonen Eero jäsen
  Hirvonen Jukka  jäsen
  Hjälm Heli jäsen
  Holopainen Hannu jäsen
  Hulmi Helena  jäsen
  Juntunen Martti jäsen
  Järvinen Anni jäsen
  Kainulainen Antti  jäsen
  Keskisalo Pentti jäsen
  Kinnunen Asseri jäsen
  Kokko Osmo jäsen
  Korhonen Oskari  jäsen
  Koskinen Sari jäsen
  Kukkonen Pekka jäsen
  Kähkönen Paavo jäsen
  Kärkäs Joakim jäsen
  Mannelin Maarita varajäsen
  Meriläinen Juhani jäsen
  Mikkola Anne Kikkis jäsen
  Mikkonen Krista jäsen
  Mustonen Juha puheenjohtaja
  Nuutinen Jere jäsen
  Ojalammi Mari jäsen
  Parikka Tuula jäsen
  Pesonen Matti jäsen
  Pesonen Mira jäsen
  Piironen Mika jäsen
  Pippuri Arto jäsen
  Porokka Jouni jäsen
  Puhakka Paula jäsen
  Pääkkönen Iiris varajäsen
  Rauma Simo jäsen
  Ronkainen Antti varajäsen
  Rossi Hannes jäsen
  Räty Heino jäsen
  Räty Marjatta jäsen
  Saarelainen Antti jäsen
  Savolainen Kari jäsen
  Surakka Martti jäsen
  Susitaival Hanna jäsen
  Tahvanainen Petteri jäsen
  Tielinen Ari varajäsen
  Törmälä Anssi jäsen
  Varis Milena jäsen
  Vesama Kristiina  varajäsen
  Wihonen Jussi jäsen
  Vuojärvi Petja jäsen
  Väistö Matti jäsen
  Väkeväinen Kari jäsen
  Karjalainen Kari  kaupunginjohtaja
  Kärkkäinen Mikko  kaupunginlakimies, pöytäkirjanpitäjä
  Horttanainen Jari kansliapäällikkö
  Himanka Riitta  hallintopäällikkö
  Huikuri Satu  talousjohtaja
  Huurinainen Riitta  hyvinvointijohtaja
  Impivaara Pauli  palvelupäällikkö, tekninen avustaja
  Laine Hannele  verkkotuottaja
  Sari Lempiäinen  henkilöstöjohtaja
  Näätänen Anu  kaupunkiympäristöjohtaja
 
 Nähtävilläolo  
 
  Pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi 4.10.2019 yleisessä tietoverkossa.