Poistuminen | Toimielimet | Kaupunkirakennelautakunta | Avaa haku


 Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje    Pöytäkirja PDF-muodossa  
 
  167 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  168 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
  169Merkintöjä
  170Pohjoiskatu 15 asemakaavamuutoksen ja tonttijaon hyväksyminen
  171Kiinteistöä 167-429-3-21 koskeva poikkeaminen
  172 Kaupunkiympäristön toimeenpano-ohjelman päivitys
  173Kaupunkirakennelautakunnan vuoden 2020 talousarvio- ja vuosien 2020 - 2022 taloussuunnitelmaesitys
  174 Viranhaltijoiden päätökset
 
 Osallistuja   Tehtävä
 
  Väistö Matti puheenjohtaja
  Holopainen Hannu varapuheenjohtaja
  Bogdanoff Eero jäsen
  Elonheimo Ville jäsen
  Puranen Jaana jäsen
  Suhonen Hanna jäsen
  Tahvanainen Petteri jäsen
  Okkonen Marie jäsen
  Vuojärvi Petja jäsen
  Vesala Iiris varajäsen
  Hjälm Heli kaupunginhallituksen edustaja
  Näätänen Anu  kaupunkiympäristöjohtaja
  Tolvanen Anja pöytäkirjanpitäjä
 
 Nähtävilläolo  
 
  Pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi 8.10.2019 Joensuun kaupungin verkkosivuilla.