Poistuminen | Toimielimet | Vammaisneuvosto | Avaa haku


 Pykälä   Otsikko   Pöytäkirja PDF-muodossa  
 
  47 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  48 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
  49 Asialistan hyväksyminen
  50 Parafest 2019
  51 Kaupungintalon edessä olevat invapysäköintipaikat
  52Tiedoksi saatettavat asiat
  53Muut mahdolliset asiat
  54 Joensuun Botania Oy:n tiloihin tutustuminen ja niiden esteettömyys
 
 Osallistuja   Tehtävä
 
  Karvinen Liisa  puheenkohtaja
  Pippuri Arto  varapuheenjohtaja
  Alajuuma Salli  jäsen
  Maukonen Matti  jäsen
  Sarola Tarja jäsen
  Aro Merja varajäsen
  Hyvönen Sari varajäsen
  Tanninen Risto  varajäsen
  Virolainen Pertti  kansliasihteeri, pöytäkirjan pitäjä
  Silvennoinen Ritva  taustahenkilö, asiantuntija
  Nevalainen Kati puhetulkki
  Sinkkonen Minna henkilökohtainen avustaja
 
 Nähtävilläolo  
 
  Pöytäkirja laitetaan nähtäville kaupungin internet-sivuille 18.9.2019