Poistuminen | Toimielimet | Omistajaohjausjaosto | Avaa haku


 Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje    Pöytäkirja PDF-muodossa  
 
  114 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  115 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
  116 Siun soten omistajaohjausneuvottelut 24.9.2019 ja 9.10.2019
  117Lausunto Pohjois-Karjalan maakuntaliiton toiminta- ja taloussuunnitelmasta 2020-2022 sekä tulostavoitteista ja talousarviosta 2020
  118Joensuun Tilakeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2020
  119 Avustuksen myöntäminen Kiinteistö Oy Enon Jäähallille
 
 Osallistuja   Tehtävä
 
  Eskelinen Seppo puheenjohtaja
  Autti Hannele jäsen
  Hjälm Heli  varajäsen
  Järvinen Anni  jäsen
  Rossi Hannes 1. varapuheenjohtaja
  Karjalainen Kari  kaupunginjohtaja, esittelijä
  Himanka Riitta  hallintopäällikkö, pöytäkirjanpitäjä
  Horttanainen Jari  kansliapäällikkö
  Huikuri Satu  talousjohtaja
  Korhonen Timo  tilakeskuksen johtaja
  Heikura Juha  Joensuun Kodit Oy:n toimitusjohtaja
 
 Nähtävilläolo  
 
  Pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi 7.10.2019 yleisessä tietoverkossa.