Poistuminen | Toimielimet | Teknisten palvelujen johtokunta | Avaa haku


 Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje    Pöytäkirja PDF-muodossa  
 
  68 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  69 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
  70Teknisten palvelujen johtokunnan talouden ja toiminnan seuranta 1 - 11/2019
  71Teknisen keskuksen käyttösuunnitelma vuodelle 2020
  72Teknisen keskuksen tilinkäyttäjät vuodelle 2020
  73 Teknisten palvelujen johtokunnan päätösvallan delegointi vuonna 2020
  74 Viranhaltijoiden päätökset
  75Joensuun Veden talouskatsaus ajalta 1.1. - 30.11.2019
  76Joensuun Vesi -liikelaitoksen vuoden 2020 talousarvio
  77 Joensuun Vesi -liikelaitoksen tilinkäyttäjät vuonna 2020
  78 Eräiden Joensuun Vesi -liikelaitoksen johtokunnan päätösvaltaan kuuluvien asioiden siirtäminen viranhaltijan ratkaistavaksi
 
 Osallistuja   Tehtävä
 
  Räty Heino puheenjohtaja
  Porokka Jouni varapuheenjohtaja
  Arponen Teemu jäsen
  Hokkanen Päivi jäsen
  Hämäläinen Eeva jäsen
  Ignatius Merja jäsen
  Koljonen Teuvo jäsen
  Majasalmi Janne jäsen
  Veikkolainen Katri jäsen
  Liimatta Hannu varajäsen
  Reijonen Juha-Pekka varajäsen
  Autti Hannele  kaupunginhallituksen edustaja
  Lemmetyinen Juha esittelijä
  Toivanen Tero  esittelijä
  Heiskanen Sari pöytäkirjanpitäjä
 
 Nähtävilläolo  
 
  Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä teknisessä keskuksessa 11.12.2019