Poistuminen | Toimielimet | Kaupunkirakennelautakunta | Avaa haku


 Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje   
 
  187 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  188 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
  189Merkintöjä
  190 Kiinteistöä 167-10-1028-7 koskeva poikkeaminen
  191Heinävaaran aseman alueen asemakaavamuutoksen hyväksyminen
  192Mutalantie 12 asemakaavan muutoksen ja tonttijaon hyväksyminen
  193Kaavoituskatsaus 2020
  194 Viranhaltijoiden päätökset
  195Pientalotontin 167-24-114-2 myyminen Karhunmäestä JL-Talot Oy:lle
 
 Osallistuja   Tehtävä
 
  Väistö Matti puheenjohtaja
  Holopainen Hannu varapuheenjohtaja
  Bogdanoff Eero jäsen
  Elonheimo Ville jäsen
  Hämäläinen Marjo jäsen
  Riippa Hanna jäsen
  Puranen Jaana jäsen
  Suhonen Hanna jäsen
  Tahvanainen Petteri jäsen
  Okkonen Marie jäsen
  Vuojärvi Petja jäsen
  Törmälä Anssi kaupunginhallituksen varaedustaja
  Mannelin Oskar  nuorisovaltuuston edustaja
  Näätänen Anu  kaupunkiympäristöjohtaja
  Varonen Ari  kaupungininsinööri, kaupunkiympäristöjohtajan vs.
  Tolvanen Anja pöytäkirjanpitäjä
  Vartiainen Juha-Pekka  kaavoituspäällikkö
 
 Nähtävilläolo  
 
  Pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi 5.11.2019 Joensuun kaupungin verkkosivuilla.