Poistuminen | Toimielimet | Kaupunkirakennelautakunta | Avaa haku


 Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje   
 
  196 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  197 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
  198 Merkintöjä
  199 Kaupunginvaltuuston päätökset 28.10.2019
  200Lausunnon antaminen Itä-Suomen hallinto-oikeudelle Joensuun kaupungin kerros-, rivi- ja pientalotonttien hinnoittelua koskevaan valitukseen
  201 Määräalan ostaminen Multimäestä tilasta 167-401-72-2
  202Biotien asemakaavan ja asemakaavamuutoksen sekä tonttijaon hyväksyminen
  203Joensuun keskustan rakennus- ja kulttuurihistoriallisesti merkittävien kohteiden rakennuskieltojen jatkaminen
  204Vastaaminen valtuutettu Jussi Wihosen ynnä muiden valtuustoaloitteeseen Penttilän asuinalueen pysäköinnistä
  205 Viranhaltijoiden päätökset
 
 Osallistuja   Tehtävä
 
  Väistö Matti puheenjohtaja
  Holopainen Hannu varapuheenjohtaja
  Bogdanoff Eero jäsen
  Elonheimo Ville jäsen
  Hämäläinen Marjo jäsen
  Riippa Hanna jäsen
  Puranen Jaana jäsen
  Suhonen Hanna jäsen
  Tahvanainen Petteri jäsen
  Okkonen Marie jäsen
  Vuojärvi Petja jäsen
  Hjälm Heli kaupunginhallituksen edustaja
  Mannelin Oskar  nuorisovaltuuston edustaja
  Vartiainen Juha-Pekka  kaavoituspäällikkö, kaupunkiympäristöjohtajan vs.
  Tolvanen Anja pöytäkirjanpitäjä
  Sivén Kalle  kaupungingeodeetti
 
 Nähtävilläolo  
 
  Pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi 19.11.2019 Joensuun kaupungin verkkosivuilla.