Poistuminen | Toimielimet | Kaupunkirakennelautakunta | Avaa haku


 Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje   
 
  206 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  207 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
  208Merkintöjä
  209Hasanniemen ja Koivuniemenpuiston asemakaavan muutoksen ja tonttijaon hyväksyminen
  210Taidemuseon ympäristön asemakaavamuutoksen ja tonttijaon hyväksyminen
  211Lausunto Pohjois-Karjalan maakuntakaava 2040 kaavaehdotuksesta
  212 Kiinteistöä 167-439-3-5 koskeva poikkeaminen
  213 Määräalojen myyminen kiinteistöistä 167-401-47-1 ja 167-401-48-3 Papinkankaalta Ponsse Oyj:lle
  214 Oikaisuvaatimus kaupungingeodeetin päätökseen 27.9.2019 § 275 koskien omakotitontin vuokrasopimuksen jatkamista
  215 Oikaisuvaatimus kaupungingeodeetin päätökseen 29.10.2019 § 315
  216Katu- ja muiden yleisten alueiden käytön ja tapahtumien järjestämisen maksut sekä torikaupan maksut ja ehdot 1.1.2020 alkaen
  217Valtuutettu Kikkis Mikkolan ynnä muiden valtuustoaloite koirapuistosta jokaiseen kaupunginosaan, myös Marjalaan
  218 Viranhaltijoiden päätökset
 
 Osallistuja   Tehtävä
 
  Väistö Matti puheenjohtaja
  Holopainen Hannu varapuheenjohtaja
  Bogdanoff Eero jäsen
  Elonheimo Ville jäsen
  Hämäläinen Marjo jäsen
  Riippa Hanna jäsen
  Puranen Jaana jäsen
  Suhonen Hanna jäsen
  Tahvanainen Petteri jäsen
  Okkonen Marie jäsen
  Vuojärvi Petja jäsen
  Hjälm Heli kaupunginhallituksen edustaja
  Varonen Ari  kaupungininsinööri, kaupunkiympäristöjohtajan vs.
  Tolvanen Anja pöytäkirjanpitäjä
  Vartiainen Juha-Pekka  kaavoituspäällikkö
 
 Nähtävilläolo  
 
  Pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi 3.12.2019 Joensuun kaupungin verkkosivuilla.