Poistuminen | Toimielimet | Teknisten palvelujen johtokunta | Avaa haku


 Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje    Pöytäkirja PDF-muodossa  
 
  12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  13 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
  14 Selonteko Joensuun Veden sisäisen valvonnan järjestämisestä vuonna 2019
  15Multimäen II B kaava-alueen vesihuolto- ja hulevesisuunnitelmien hyväksyminen
  16 Viranhaltijoiden päätökset
  17Teknisen keskuksen toimintakertomus vuodelta 2019
  18 Teknisen keskuksen tilinkäyttäjämuutos
 
 Osallistuja   Tehtävä
 
  Räty Heino puheenjohtaja
  Porokka Jouni varapuheenjohtaja
  Arponen Teemu jäsen
  Hokkanen Päivi jäsen
  Hämäläinen Eeva jäsen
  Ignatius Merja jäsen
  Koljonen Teuvo jäsen
  Majasalmi Janne jäsen
  Reko Timo jäsen
  Veikkolainen Katri jäsen
  Reijonen Juha-Pekka varajäsen
  Autti Hannele  kaupunginhallituksen edustaja
  Lemmetyinen Juha esittelijä
  Toivanen Tero  esittelijä
  Heiskanen Sari pöytäkirjanpitäjä
  Ronkainen Tarja  
 
 Nähtävilläolo  
 
  Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä teknisessä keskuksessa 21.2.2020