Poistuminen | Toimielimet | Teknisten palvelujen johtokunta | Avaa haku


 Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje    Pöytäkirja PDF-muodossa  
 
  19 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  20 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
  21 Viranhaltijoiden päätökset
  22Joensuun Vesi -liikelaitoksen tilinpäätös vuodelta 2019
  23Jätevedenpuhdistamoiden osavuosiraportit ja velvoitetarkkailujen vuoden 2019 yhteenvedot
  24Joensuun Veden talouskatsaus ajalta 1.1. - 29.2.2020
  25 Tiedoksi merkittävät asiat
 
 Osallistuja   Tehtävä
 
  Räty Heino puheenjohtaja
  Arponen Teemu jäsen
  Majasalmi Janne jäsen
  Reko Timo jäsen
  Veikkolainen Katri jäsen
  Lehtinen Aapo varajäsen
  Kauppinen Roosa-Maria varajäsen
  Vornanen Terttu varajäsen
  Reijonen Juha-Pekka varajäsen
  Lemmetyinen Juha esittelijä
  Toivanen Tero  asiantuntija
  Heiskanen Sari  pöytäkirjanpitäjä
 
 Nähtävilläolo  
 
  Pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi 19.3.2020 Joensuun kaupungin verkkosivuilla.