Poistuminen | Toimielimet | Omistajaohjausjaosto | Avaa haku


 Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje    Pöytäkirja PDF-muodossa  
 
  7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  8 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
  9 Joensuun Kodit Oy:n tehostetun palveluasumisen kohteen valmistelun tilannekatsaus
  10 Puhas Oy:n ajankohtaiskatsaus
  11Vuoden 2020 talousarviomuutosten hyväksyminen
  12Vuosikatsaus 1.1.-31.12.2019
  13Joensuun kaupunkikeskustayhdistys ry:n kanssa tehdyn yhteistyö- ja käyttösopimuksen siirto
  14 Tilakeskuksen selonteko sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä vuonna 2019
  15 Toimintakykyiset kuntakonsernit -hankkeen seuraavat tilaisuudet
 
 Osallistuja   Tehtävä
 
  Eskelinen Seppo puheenjohtaja
  Autti Hannele jäsen
  Järvinen Anni  jäsen
  Rossi Hannes 1. varapuheenjohtaja
  Törmälä Anssi  jäsen
  Karjalainen Kari  kaupunginjohtaja, esittelijä
  Himanka Riitta  hallintopäällikkö, pöytäkirjanpitäjä
  Horttanainen Jari  kansliapäällikkö
  Heikura Juha  toimitusjohtaja, Joensuun Kodit Oy
  Junttanen Jarmo  toimitusjohtaja, Puhas Oy
  Vesama Kristiina  hallituksen puhaanjohtaja, Puhas Oy
  Lempiäinen Sari  henkilöstöjohtaja
  Huikuri Satu  talousjohtaja
  Näätänen Anu  kaupunkiympäristöjohtaja
 
 Nähtävilläolo  
 
  Pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi 17.02.2020 yleisessä tietoverkossa.