Poistuminen | Toimielimet | Rakennus- ja ympäristölautakunta | Avaa haku


 Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje    Pöytäkirja PDF-muodossa  
 
  1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  2 Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
  3 Viranhaltijapäätökset
  4Rakentamisen tilastot Joensuun kaupungissa 2019
  5 Rakennus- ja ympäristölautakunnan selonteko sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä 2019
  6 Lupa- ja viranomaistoimintojen sisäisen tarkastuksen tarkastusraportti 2019 ja sisäisen tarkastuksen suunnitelma vuodelle 2020
  7Rakennus- ja ympäristölautakunnan toimintakertomus vuodelta 2019
  8Rakennus- ja ympäristölautakunnan talousarviomuutos vuodelle 2020
  9 Pohjolan Purkutyö Oy:n ympäristölupakäsittelyn lopettaminen
  10 Tiedotusasiat
 
 Osallistuja   Tehtävä
 
  Savolainen Kari puheenjohtaja
  Hirvonen Jukka-Pekka varapuheenjohtaja
  Kuronen-Sorvari Raisa jäsen
  Reijonen Juha-Pekka jäsen
  Ronkainen Antti jäsen
  Surakka Kari jäsen
  Tahvanainen Sisko jäsen
  Miikkulainen Roosa nuorisovaltuuston edustaja
  Hyttinen Jukka rakennustarkastaja
  Leinonen Jari ympäristönsuojelupäällikkö
  Pelkonen Riitta pöytäkirjanpitäjä
 
 Nähtävilläolo  
 
  Pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi 10.2.2020 Joensuun kaupungin verkkosivuilla.