Poistuminen | Toimielimet | Kulttuuri- ja liikuntalautakunta  | Avaa haku


 Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje    Pöytäkirja PDF-muodossa  
 
  8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  9 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
  10Kulttuuripalvelujen yli 2 000 € kohdeavustusten jako vuonna 2020
  11Kulttuuripalvelujen vuosiavustuksen jako kulttuurikeskuksille vuonna 2020
  12Kulttuuripalvelujen taiteen perusopetuksen avustuksen jako vuonna 2020
  13Kiihtelysvaaran kulttuurirahaston avustuksen jako vuonna 2020
  14Kulttuuripalveluiden taiteilijan työskentelyavustuksen jako vuonna 2020
  15Kulttuuri- ja liikuntalautakunnan toimintakertomus 2019
  16Kulttuuri- ja liikuntalautakunnan sisäisen tarkastuksen raportti 2019 ja suunnitelma 2020
  17Joensuun liikuntapaikkahankkeet 2020-2022
  18Tiedoksi
  19 Viranhaltijapäätökset
  20 Kulttuurijohtajan virkavapaus
 
 Osallistuja   Tehtävä
 
  Pippuri Arto puheenjohtaja
  Eteläpää Päivi jäsen
  Hulmi Helena  jäsen
  Honkanen Anu jäsen
  Korkatti Maria varajäsen
  Lähteenmäki Jarno jäsen
  Naakka Johanna jäsen
  Pesonen Matti jäsen
  Pesonen Mira jäsen
  Piironen Mika jäsen
  Toivanen Ville jäsen
  Koskinen Sari kaupunginhallituksen edustaja
  Pennanen Saara nuorisovaltuuston varaedustaja
  Huurinainen Riitta hyvinvointijohtaja
  Stedt Sisko pöytäkirjanpitäjä
  Heinonen Timo liikuntajohtaja
  Junnilainen Juhani talouspäällikkö
  Pirnes-Toivanen Suvi kirjastopalvelujohtaja
  Raninen-Siiskonen Tarja museonjohtaja
  Suvanto Sari kulttuurisihteeri
 
 Nähtävilläolo  
 
  Pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi 18.2.2019 yleisessä tietoverkossa.