Poistuminen | Toimielimet | Kaupunginhallitus | Avaa haku


 Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje    Pöytäkirja PDF-muodossa  
 
  50 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  51 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
  52Vuoden 2020 talousarvion muutos ja hyväksyminen
  53Vuosikatsaus 1.1.-31.12.2019
  54Laskutus- ja perintäohjeen ja perintäpalveluiden työnjaon hyväksyminen
  55Pohjoiskatu 15 asemakaavamuutoksen ja tonttijaon hyväksyminen
  56Kerrostalotontin 167-16-94-4 kilpailuttaminen Penttilänrannassa
  57Lausunto Metonlammen ja Tannilanvaaran pohjavesialueiden tarkistamisesta
  58Joensuun kaupunkikonsernin kehittämishankkeet v. 2019
  59 Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset
  60Tiedoksi saatettavia asioita
  61 Ilmoituksia lähiaikojen tapahtumista ja tilaisuuksista
 
 Osallistuja   Tehtävä
 
  Eskelinen Seppo puheenjohtaja
  Autti Hannele jäsen
  Heinonen Eila jäsen
  Hjälm Heli jäsen
  Järvinen Anni jäsen
  Koskinen Sari jäsen
  Puhakka Paula jäsen
  Rauma Simo jäsen
  Rossi Hannes 1. varapuheenjohtaja
  Törmälä Anssi jäsen
  Wihonen Jussi jäsen
  Mustonen Juha kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
  Mäkisalo-Ropponen Merja kaupunginvaltuuston 1. varapuheenjohtaja
  Ketonen Matti kaupunginvaltuuston 2. varapuheenjohtaja
  Karjalainen Kari kaupunginjohtaja
  Riitta Himanka  hallintopäällikkö, pöytäkirjanpitäjä
  Horttanainen Jari kansliapäällikkö
  Lempiäinen Sari  henkilöstöjohtaja
  Huikuri Satu  talousjohtaja
 
 Nähtävilläolo  
 
  Pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi 17.02.2020 yleisessä tietoverkossa.