Poistuminen | Toimielimet | Kaupunginvaltuusto | Avaa haku


 Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje    Pöytäkirja PDF-muodossa  
 
  12 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
  13 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
  14Asemanseudun pistokatu asemakaavan muutoksen ja tonttijaon hyväksyminen
  15Heinävaaran aseman alueen asemakaavamuutoksen hyväksyminen
  16Biotien asemakaavan ja asemakaavamuutoksen sekä tonttijaon hyväksyminen
  17Mutalantie 12 asemakaavan muutoksen ja tonttijaon hyväksyminen
  18Pohjoiskatu 15 asemakaavamuutoksen ja tonttijaon hyväksyminen
  19Hallintosäännön muutokset
  20Vuosikatsaus 1.1.-31.12.2019
  21Vuoden 2020 talousarvion muutos ja hyväksyminen
  22Valtuutettu Marjatta Rädyn ynnä muiden valtuustoaloite ryhmänvetäjien vapaaehtoiskoulutuksesta
  23Valtuutettu Asko Miettisen ynnä muiden valtuustoaloite maaseutualueiden henkilö- ja tavarakuljetuksista
  24Joensuun Keskustan valtuustoryhmän valtuustoaloite Peltolankadun ja Penttilänkadun risteyksen kiertoliittymän taideteoksen suunnittelusta
 
 Osallistuja   Tehtävä
 
  Autti Hannele jäsen
  Bogdanoff Eero jäsen
  Dannenberg Alia  jäsen
  Elo Timo  jäsen
  Elonheimo Ville  jäsen
  Eskelinen Seppo jäsen
  Eteläpää Päivi  jäsen
  Haakana Marko jäsen
  Heinonen Eila jäsen
  Heinonen Sanna  jäsen
  Hirvonen Eero jäsen
  Hirvonen Jukka  jäsen
  Hjälm Heli jäsen
  Holopainen Hannu jäsen
  Hulmi Helena  jäsen
  Juntunen Martti jäsen
  Järvinen Anni jäsen
  Jääskeläinen Sampsa varajäsen
  Kainulainen Antti  jäsen
  Keskisalo Pentti jäsen
  Ketonen Matti 2. varapuheenjohtaja
  Kinnunen Asseri jäsen
  Kokko Osmo jäsen
  Koskinen Sari jäsen
  Kukkonen Pekka jäsen
  Kähkönen Paavo jäsen
  Kärkäs Joakim jäsen
  Mannelin Maarita  varajäsen
  Miettinen Asko jäsen
  Mikkola Anne Kikkis jäsen
  Mikkonen Krista jäsen
  Mustonen Juha puheenjohtaja
  Mäkisalo-Ropponen Merja 1. varapuheenjohtaja
  Nuutinen Jere jäsen
  Ojalammi Mari jäsen
  Parikka Tuula jäsen
  Pesonen Matti jäsen
  Pesonen Mira jäsen
  Piironen Mika jäsen
  Pippuri Arto jäsen
  Porokka Jouni jäsen
  Puhakka Paula jäsen
  Pääkkönen Iiris  jäsen
  Rauma Simo jäsen
  Roivas Maria jäsen
  Ronkainen Antti varajäsen
  Rossi Hannes jäsen
  Räty Heino jäsen
  Räty Marjatta jäsen
  Saarelainen Antti jäsen
  Savolainen Kari jäsen
  Susitaival Hanna jäsen
  Tahvanainen Petteri jäsen
  Tielinen Ari varajäsen
  Toivanen Ville varajäsen
  Törmälä Anssi jäsen
  Varis Milena jäsen
  Vuojärvi Petja jäsen
  Väistö Matti jäsen
  Väänänen Eira varajäsen
  Karjalainen Kari  kaupunginjohtaja
  Kärkkäinen Mikko  kaupunginlakimies, pöytäkirjanpitäjä
  Horttanainen Jari kansliapäällikkö
  Himanka Riitta  hallintopäällikkö
  Huikuri Satu  talousjohtaja
  Huurinainen Riitta  hyvinvointijohtaja
  Impivaara Pauli  palvelupäällikkö, tekninen avustaja
  Laine Hannele  verkkotuottaja
  Sari Lempiäinen  henkilöstöjohtaja
  Näätänen Anu  kaupunkiympäristöjohtaja
  Puumalainen Janna strategiajohtaja
 
 Nähtävilläolo  
 
  Pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi 28.2.2020 yleisessä tietoverkossa.