Poistuminen | Toimielimet | Vammaisneuvosto | Avaa haku


 Pykälä   Otsikko   Pöytäkirja PDF-muodossa  
 
  16 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  17 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
  18 Asialistan hyväksyminen
  19Joensuun kaupungin hyvinvointikertomuksen valmistelu
  20Rakennusten ja yleisten alueiden esteettömyys
  21Digituki
  22Tiedoksi saatettavat asiat
  23 Esteettömyyspalkinto ja muut mahdolliset asiat
 
 Osallistuja   Tehtävä
 
  Karvinen Liisa  puheenjohtaja
  Pippuri Arto  varapuheenjohtaja
  Alajuuma Salli  jäsen
  Maukonen Matti  jäsen
  Sarola Tarja jäsen
  Pappinen Arja  varajäsen
  Tanninen Risto  varajäsen
  Virolainen Pertti  kansliasihteeri, pöytäkirjan pitäjä
  Silvennoinen Ritva  taustahenkilö, asiantuntija
  Lehikoinen Heini hyvinvointikoordinaattori, asiantuntija
  Hyttinen Jukka rakennustarkastaja, asiantuntija
  Tuupainen Jarmo rakennusvalvontainsinööri, asiantuntija
  Ritala Timo suunnittelupäällikkö, asiantuntija
  Honkaselkä Elina projektisuunnittelija, asiantuntija
  Leutonen Henna kirjoitustulkki
  Sillman Susanna kirjoitustulkki
  Vepsäläinen Liisa puhetulkki
 
 Nähtävilläolo  
 
  Pöytäkirja laitetaan yleisesti nähtäville Joensuun kaupungin internet-sivuille 18.3.2020