Poistuminen | Toimielimet | Kaupunkirakennelautakunta | Avaa haku


 Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje    Pöytäkirja PDF-muodossa  
 
  108 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  109 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
  110Merkintöjä
  111Torikatu 26 asemakaavan muutoksen hyväksyminen
  112Maankäyttösopimus ja maanluovutuksen esisopimus koskien tonttia 167-2-22-2
  113Botanian asemakaavamuutoksen ja tonttijaon hyväksyminen
  114Kiihtelysvaaran asemakaavan muutos
  115Rahtikatu 5 ja 9 asemakaavan ja tonttijaon muutos
  116Pohjois-Karjalan maakuntakaava 2040 1. vaiheen laatimisen käynnistyminen
  117 Kaupunkirakennelautakunnan kokousajankohdat syksyllä 2020
  118 Kiihtelysvaara-Seura ry:n avustushakemus Albert Vartiaisen rahastosta Kiihtelysvaaran kulttuuri- ja matkailukartan tuottamisesta aiheutuviin kuluihin
  119 Kaupungin siirtolapuutarhapalstojen hinnan tarkistus
  120Maa-alueiden ostaminen Väylävirastolta Raatekankaan ja Käpykankaan alueilta
  121Kaupunkirakennelautakunnan talouden ja toiminnan seuranta 1-5/2020
  122 Viranhaltijoiden päätökset
 
 Osallistuja   Tehtävä
 
  Väistö Matti puheenjohtaja
  Holopainen Hannu varapuheenjohtaja
  Bogdanoff Eero jäsen
  Elonheimo Ville jäsen
  Hämäläinen Marjo jäsen
  Riippa Hanna jäsen
  Puranen Jaana jäsen
  Suhonen Hanna jäsen
  Tahvanainen Petteri jäsen
  Okkonen Marie jäsen
  Vuojärvi Petja jäsen
  Hjälm Heli kaupunginhallituksen edustaja
  Mannelin Oskar  nuorisovaltuuston edustaja
  Varonen Ari  kaupunkiympäristöjohtaja
  Tolvanen Anja pöytäkirjanpitäjä
  Vartiainen Juha-Pekka  kaavoituspäällikkö
 
 Nähtävilläolo  
 
  Pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi 16.6.2020 Joensuun kaupungin verkkosivuilla.