Poistuminen | Toimielimet | Kasvatus- ja koulutuslautakunta | Avaa haku


 Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje    Pöytäkirja PDF-muodossa  
 
  50 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  51 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
  52Nuorisoavustukset 1/2020
  53 Oikaisuvaatimus koulutusjohtajan päätöksestä 27.5.2020 § 44
  54Yksityisen varhaiskasvatuksen sääntökirjan päivittäminen 1.8.2020 alkaen
  55 Yksityisen varhaiskasvatuksen palvelusetelin arvon tarkistaminen
  56 Yksityisissä päiväkodeissa toteutettavasta esiopetuksesta maksettava korvaus
  57Yksityisen varhaiskasvatuksen asiakasmaksuohje 1.8.2020 alkaen
  58Kasvatus- ja koulutuslautakunnan talouden ja toiminnan seuranta 1-5/2020
  59Joensuun koulujen kieliohjelma
  60Joensuun kaupungin perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelman vahvistaminen lukuvuodeksi 2020-2021
  61 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan kokousajankohdat 1.8. - 31.12.2020
  62Vastaus valtuutettu Marjatta Rädyn ynnä muiden valtuustoaloitteeseen mielipidekyselystä ja sen pohjalta laadittavasta vanhemmuus- ja perhestrategiasta
  63Vastaus valtuutettu Marjatta Rädyn ynnä muiden valtuustoaloitteeseen lihapainoitteisesta päivittäisestä ruokavaihtoehdosta kouluruokailussa
  64Vastaus valtuutettu Antti Saarelaisen ja valtuutettu Oskari Korhosen ynnä muiden valtuustoaloitteeseen ateriapalvelujen hiilijalanjäljen puolittamisesta
  65 Tiedoksi
  66 Viranhaltijapäätökset
  67 Salassa pidettävien asioiden käsittely
 
 Osallistuja   Tehtävä
 
  Kärkäs Joakim puheenjohtaja
  Varis Milena varapuheenjohtaja
  Hämäläinen Petri varajäsen
  Karvonen Jaakko jäsen
  Korte Atte varajäsen
  Kähkönen Paavo jäsen
  Laasonen Jenni jäsen
  Minkkinen Jaana jäsen
  Puhakka Antero jäsen
  Rämänen Pirjo jäsen
  Torni Anni jäsen
  Törmänen Maija kaupunginhallituksen edustaja
  Välimäki Otso nuorisovaltuuston edustaja
  Huurinainen Riitta hyvinvointijohtaja
  Stedt Sisko pöytäkirjanpitäjä
  Junnilainen Juhani palvelujohtaja
  Kaasinen Jani kehittämisjohtaja
  Kauppinen Olli koulutusjohtaja
  Asikainen Kirsi suunnittelija
  Mattila Jukka-Pekka erityisnuorisotyön koordinaattori
  Pikkarainen Tuula koordinaattori
 
 Nähtävilläolo  
 
  Pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi 26.6.2020 yleisessä tietoverkossa.