Poistuminen | Toimielimet | Vammaisneuvosto | Avaa haku


 Pykälä   Otsikko   Pöytäkirja PDF-muodossa  
 
  33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  34 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
  35 Asialistan hyväksyminen
  36Lausunnon antaminen kaupungin kulttuuripaikkasuunnitelmasta
  37Tiedoksi saatettavat asiat
  38 Muut mahdolliset asiat
 
 Osallistuja   Tehtävä
 
  Karvinen Liisa  puheenjohtaja
  Pippuri Arto  varapuheenjohtaja
  Alajuuma Salli  jäsen
  Lång Risto  jäsen
  Sarola Tarja jäsen
  Aro Merja varajäsen
  Hyvönen Sari varajäsen
  Tanninen Risto  varajäsen
  Virolainen Pertti  kansliasihteeri, pöytäkirjan pitäjä
  Silvennoinen Ritva  taustahenkilö, asiantuntija
  Huurinainen Riitta hyvinvointijohtaja, asiantuntija
  Varis Tarja puhetulkki
 
 Nähtävilläolo  
 
  Pöytäkirja laitetaan yleisesti nähtäville Joensuun kaupungin internet-sivuille 15.7.2020