Poistuminen | Toimielimet | Vammaisneuvosto | Avaa haku


 Pykälä   Otsikko   Pöytäkirja PDF-muodossa  
 
  39 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  40 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
  41 Asialistan hyväksyminen
  42Vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisen kuljetuspalvelun asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset
  43Tiedoksi saatettavat asiat
  44 Muut mahdolliset asiat
 
 Osallistuja   Tehtävä
 
  Karvinen Liisa  puheenjohtaja
  Pippuri Arto  varapuheenjohtaja
  Alajuuma Salli  jäsen
  Maukonen Matti  jäsen
  Sarola Tarja jäsen
  Aro Merja varajäsen
  Hyvönen Sari varajäsen
  Pappinen Arja  varajäsen
  Tanninen Risto  varajäsen
  Virolainen Pertti  kansliasihteeri, pöytäkirjan pitäjä
  Mertanen Tuula  erityisdiakoni, asiantuntija
  Koski Assi viittomakielen tulkki
  Mäkinen Heidi viittomakielen tulkki
  Leutonen Henna kirjoitustulkki
  Venäläinen Anniina kirjoitustulkki
  Vepsäläinen Liisa puhetulkki
 
 Nähtävilläolo  
 
  Pöytäkirja laitetaan yleisesti nähtäville Joensuun kaupungin internet-sivuille 19.8.2020