Poistuminen | Toimielimet | Kaupunginhallitus | Avaa haku


 Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje    Pöytäkirja PDF-muodossa  
 
  286 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  287 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
  288 Kaupunginvaltuuston 31.8.2020 kokouksen esityslistan tarkastaminen
  289 Alueiden matkailuelinkeinon elpymistä edistävän kehittämishankkeen rahoituksen hakeminen
  290 Työllisyyttä edistävien ESR-hankkeiden jatkorahoitus
  291 Kiinteistö Oy Enon Jäähallin siirto Joensuun kaupungin omistukseen
  292Vastaus valtuutettu Marjatta Rädyn ynnä muiden valtuustoaloitteeseen ryhmänvetäjien vapaaehtoiskoulutuksesta
  293Pohjois-Karjalan maakuntavaltuuston kokous 7.9.2020
  294 Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset
 
 Osallistuja   Tehtävä
 
  Eskelinen Seppo puheenjohtaja
  Autti Hannele jäsen
  Heinonen Eila jäsen
  Hjälm Heli jäsen
  Järvinen Anni jäsen
  Koskinen Sari jäsen
  Puhakka Paula jäsen
  Rauma Simo jäsen
  Rossi Hannes 1. varapuheenjohtaja
  Wihonen Jussi jäsen
  Mustonen Juha kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
  Mäkisalo-Ropponen Merja kaupunginvaltuuston 1. varapuheenjohtaja
  Ketonen Matti kaupunginvaltuuston 2. varapuheenjohtaja
  Karjalainen Kari kaupunginjohtaja
  Riitta Himanka  hallintopäällikkö, pöytäkirjanpitäjä
  Horttanainen Jari kansliapäällikkö
  Kärkkäinen Mikko  kaupunginlakimies
  Lempiäinen Sari  henkilöstöjohtaja
  Penttinen Pekka  tietohallintopäällikkö
  Vuojärvi Petja  varajäsen
 
 Nähtävilläolo  
 
  Pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi 31.08.2020 yleisessä tietoverkossa.