Poistuminen | Toimielimet | Kaupunkirakennelautakunta | Avaa haku


 Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje    Pöytäkirja PDF-muodossa  
 
  132 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  133 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
  134Merkintöjä
  135Kauppatorin ja ympäristön asemakaavan muutoksen ja tonttijaon hyväksyminen
  136Torikatu 26 asemakaavan muutoksen hyväksyminen
  137Botanian asemakaavamuutoksen ja tonttijaon hyväksyminen
  138 Katunimitoimikunnan sihteerin nimeäminen
  139Periaatteet autopaikkojen vapaaksiostosta keskustan asuntoalueiden täydennysrakentamishankkeissa
  140Vuoden 2021 rakentamiseen luovutettavat omakoti- ja pientalotontit
  141Tontin osien myyminen Sirkkalasta Pohjois-Karjalan Osuuskaupalle
  142Määräalan myyminen kiinteistöstä 167-17-9901-0 YIT Suomi Oy:lle
  143Kaupunkipyöräjärjestelmä kestävän liikkumisen edistämisessä
  144 Oikaisuvaatimus kaupunkiympäristöjohtajan päätökseen 7.8.2020 § 50
  145Kaupunkirakennelautakunnan osavuosikatsaus 1.1. - 31.7.2020
  146 Kaupunkirakennelautakunnan talousarviomuutos 2/2020
  147 Viranhaltijoiden päätökset
  148 Joensuun edustajan nimeäminen maakuntakaavan ohjausryhmään
 
 Osallistuja   Tehtävä
 
  Väistö Matti puheenjohtaja
  Holopainen Hannu varapuheenjohtaja
  Bogdanoff Eero jäsen
  Elonheimo Ville jäsen
  Hämäläinen Marjo jäsen
  Riippa Hanna jäsen
  Puranen Jaana jäsen
  Suhonen Hanna jäsen
  Tahvanainen Petteri jäsen
  Okkonen Marie jäsen
  Vuojärvi Petja jäsen
  Hjälm Heli kaupunginhallituksen edustaja
  Mannelin Oskar  nuorisovaltuuston edustaja
  Varonen Ari  kaupunkiympäristöjohtaja
  Tolvanen Anja pöytäkirjanpitäjä
  Vartiainen Juha-Pekka  kaavoituspäällikkö
 
 Nähtävilläolo  
 
  Pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi 8.9.2019 Joensuun kaupungin verkkosivuilla.