Poistuminen | Avaa haku | RSS


 Toimielimet     Viimeisin kokous 
 
     Kaupunginvaltuusto 23.04.2018  Esityslista
     Keskusvaalilautakunta 14.03.2018  Pöytäkirja
 
     Kaupunginhallitus 23.04.2018  Esityslista
     Omistajaohjausjaosto 09.04.2018  Pöytäkirja
 
     Hyvinvointilautakunta 21.03.2018  Pöytäkirja
     Joensuun alueellinen jätelautakunta 05.04.2018  Pöytäkirja
     Kaupunkirakennelautakunta 24.04.2018  Esityslista
     Rakennus- ja ympäristölautakunta 18.04.2018  Pöytäkirja
     Sosiaali- ja terveyslautakunta Ei julkaistuja kokouksia
     Tarkastuslautakunta 19.04.2018  Esityslista
     Vapaa-aikalautakunta Ei julkaistuja kokouksia
     Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta Ei julkaistuja kokouksia
 
     Elinvoimajohtokunta 28.03.2018  Pöytäkirja
     Hankintatoimen johtokunta Ei julkaistuja kokouksia
     Henkilöstö- ja työllisyysjaosto 28.03.2018  Pöytäkirja
     Hyvinvointilautakunnan kasvatus- ja opetusjaosto 14.03.2018  Pöytäkirja
     Hyvinvointilautakunnan sivistys- ja vapaa-aikajaosto 18.04.2018  Pöytäkirja
     Joensuun Työterveysliikelaitoksen johtokunta Ei julkaistuja kokouksia
     Liiketoiminnan johtokunta Ei julkaistuja kokouksia
     Pohjois-Karjalan pelastuslaitos -liikelaitoksen ensihoidon neuvottelukunta Ei julkaistuja kokouksia
     Pohjois-Karjalan pelastuslaitos -liikelaitoksen johtokunta Ei julkaistuja kokouksia
     Pohjois-Karjalan pelastuslaitos -liikelaitoksen pelastustoimen neuvottelukunta Ei julkaistuja kokouksia
     Seudullinen joukkoliikennejaosto 12.04.2018  Pöytäkirja
     Sosiaali- ja terveyspalvelujen neuvottelukunta 17.04.2018  Pöytäkirja
     Sosiaali- ja terveyspalvelujen tilaajajaosto Ei julkaistuja kokouksia
     Teknisten palvelujen johtokunta 19.04.2018  Pöytäkirja
     Tuottajan neuvottelukunta Ei julkaistuja kokouksia
     Vanhusneuvosto 17.04.2018  Pöytäkirja
     Ympäristöterveydenhuollon jaosto Ei julkaistuja kokouksia

©