Poistuminen | Avaa haku | RSS


 Toimielimet     Viimeisin kokous 
 
     Kaupunginvaltuusto 26.02.2018  Esityslista
     Keskusvaalilautakunta 26.01.2018  Pöytäkirja
 
     Kaupunginhallitus 19.02.2018  Pöytäkirja
     Omistajaohjausjaosto 13.02.2018  Pöytäkirja
 
     Hyvinvointilautakunta 21.02.2018  Esityslista
     Joensuun alueellinen jätelautakunta 22.02.2018  Esityslista
     Kaupunkirakennelautakunta 13.02.2018  Pöytäkirja
     Rakennus- ja ympäristölautakunta 21.02.2018  Esityslista
     Sosiaali- ja terveyslautakunta Ei julkaistuja kokouksia
     Tarkastuslautakunta 14.02.2018  Pöytäkirja
     Vapaa-aikalautakunta Ei julkaistuja kokouksia
     Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta Ei julkaistuja kokouksia
 
     Elinvoimajohtokunta 31.01.2018  Pöytäkirja
     Hankintatoimen johtokunta Ei julkaistuja kokouksia
     Henkilöstö- ja työllisyysjaosto 13.02.2018  Pöytäkirja
     Hyvinvointilautakunnan kasvatus- ja opetusjaosto 13.02.2018  Pöytäkirja
     Hyvinvointilautakunnan sivistys- ja vapaa-aikajaosto 14.02.2018  Pöytäkirja
     Joensuun Työterveysliikelaitoksen johtokunta Ei julkaistuja kokouksia
     Liiketoiminnan johtokunta Ei julkaistuja kokouksia
     Pohjois-Karjalan pelastuslaitos -liikelaitoksen ensihoidon neuvottelukunta Ei julkaistuja kokouksia
     Pohjois-Karjalan pelastuslaitos -liikelaitoksen johtokunta Ei julkaistuja kokouksia
     Pohjois-Karjalan pelastuslaitos -liikelaitoksen pelastustoimen neuvottelukunta Ei julkaistuja kokouksia
     Seudullinen joukkoliikennejaosto 08.02.2018  Pöytäkirja
     Sosiaali- ja terveyspalvelujen neuvottelukunta 13.02.2018  Pöytäkirja
     Sosiaali- ja terveyspalvelujen tilaajajaosto Ei julkaistuja kokouksia
     Teknisten palvelujen johtokunta 15.02.2018  Pöytäkirja
     Tuottajan neuvottelukunta Ei julkaistuja kokouksia
     Vanhusneuvosto 12.02.2018  Esityslista
     Ympäristöterveydenhuollon jaosto Ei julkaistuja kokouksia

©