Poistuminen | Avaa haku | RSS


 Toimielimet     Viimeisin kokous 
 
     Kaupunginvaltuusto 27.11.2017  Esityslista
     Keskusvaalilautakunta 29.11.2017  Esityslista
 
     Kaupunginhallitus 27.11.2017  Esityslista
     Omistajaohjausjaosto 13.11.2017  Pöytäkirja
 
     Hyvinvointilautakunta 29.11.2017  Esityslista
     Joensuun alueellinen jätelautakunta 09.11.2017  Pöytäkirja
     Kaupunkirakennelautakunta 21.11.2017  Pöytäkirja
     Rakennus- ja ympäristölautakunta 15.11.2017  Pöytäkirja
     Sosiaali- ja terveyslautakunta 20.12.2016  Pöytäkirja
     Tarkastuslautakunta 23.11.2017  Pöytäkirja
     Vapaa-aikalautakunta 13.12.2016  Pöytäkirja
     Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta 20.12.2016  Pöytäkirja
 
     Elinvoimajohtokunta 28.11.2017  Esityslista
     Hankintatoimen johtokunta 09.12.2016  Pöytäkirja
     Henkilöstö- ja työllisyysjaosto 18.10.2017  Pöytäkirja
     Hyvinvointilautakunnan kasvatus- ja opetusjaosto 22.11.2017  Pöytäkirja
     Hyvinvointilautakunnan sivistys- ja vapaa-aikajaosto 22.11.2017  Pöytäkirja
     Joensuun Työterveysliikelaitoksen johtokunta 08.12.2016  Pöytäkirja
     Liiketoiminnan johtokunta 15.12.2016  Pöytäkirja
     Pohjois-Karjalan pelastuslaitos -liikelaitoksen ensihoidon neuvottelukunta 11.09.2015  Pöytäkirja
     Pohjois-Karjalan pelastuslaitos -liikelaitoksen johtokunta 22.12.2016  Pöytäkirja
     Pohjois-Karjalan pelastuslaitos -liikelaitoksen pelastustoimen neuvottelukunta 02.03.2016  Pöytäkirja
     Seudullinen joukkoliikennejaosto 26.10.2017  Pöytäkirja
     Sosiaali- ja terveyspalvelujen neuvottelukunta 14.11.2017  Pöytäkirja
     Sosiaali- ja terveyspalvelujen tilaajajaosto 21.12.2016  Pöytäkirja
     Teknisten palvelujen johtokunta 23.11.2017  Pöytäkirja
     Tuottajan neuvottelukunta 21.12.2016  Pöytäkirja
     Vanhusneuvosto 28.11.2017  Esityslista
     Ympäristöterveydenhuollon jaosto 16.11.2016  Pöytäkirja

©