Poistuminen | Avaa haku | RSS


 Toimielimet     Viimeisin kokous 
 
     Kaupunginvaltuusto 18.06.2018  Pöytäkirja
     Keskusvaalilautakunta 14.03.2018  Pöytäkirja
 
     Kaupunginhallitus 20.08.2018  Esityslista
     Omistajaohjausjaosto 20.08.2018  Esityslista
 
     Hyvinvointilautakunta 27.06.2018  Pöytäkirja
     Joensuun alueellinen jätelautakunta 24.05.2018  Pöytäkirja
     Kaupunkirakennelautakunta 14.08.2018  Pöytäkirja
     Rakennus- ja ympäristölautakunta 15.08.2018  Pöytäkirja
     Sosiaali- ja terveyslautakunta Ei julkaistuja kokouksia
     Tarkastuslautakunta 07.08.2018  Pöytäkirja
     Vapaa-aikalautakunta Ei julkaistuja kokouksia
     Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta Ei julkaistuja kokouksia
 
     Elinvoimajohtokunta 20.06.2018  Pöytäkirja
     Hankintatoimen johtokunta Ei julkaistuja kokouksia
     Henkilöstö- ja työllisyysjaosto 20.06.2018  Pöytäkirja
     Hyvinvointilautakunnan kasvatus- ja opetusjaosto 20.06.2018  Pöytäkirja
     Hyvinvointilautakunnan sivistys- ja vapaa-aikajaosto 22.08.2018  Esityslista
     Joensuun Työterveysliikelaitoksen johtokunta Ei julkaistuja kokouksia
     Liiketoiminnan johtokunta Ei julkaistuja kokouksia
     Pohjois-Karjalan pelastuslaitos -liikelaitoksen ensihoidon neuvottelukunta Ei julkaistuja kokouksia
     Pohjois-Karjalan pelastuslaitos -liikelaitoksen johtokunta Ei julkaistuja kokouksia
     Pohjois-Karjalan pelastuslaitos -liikelaitoksen pelastustoimen neuvottelukunta Ei julkaistuja kokouksia
     Seudullinen joukkoliikennejaosto 21.08.2018  Esityslista
     Sosiaali- ja terveyspalvelujen neuvottelukunta 14.08.2018  Pöytäkirja
     Sosiaali- ja terveyspalvelujen tilaajajaosto Ei julkaistuja kokouksia
     Teknisten palvelujen johtokunta 23.08.2018  Esityslista
     Tuottajan neuvottelukunta Ei julkaistuja kokouksia
     Vanhusneuvosto 15.05.2018  Pöytäkirja
     Ympäristöterveydenhuollon jaosto Ei julkaistuja kokouksia

©