Poistuminen | Avaa haku | RSS


 Toimielimet     Viimeisin kokous 
 
     Kaupunginvaltuusto 24.09.2018  Pöytäkirja
     Keskusvaalilautakunta 30.08.2018  Pöytäkirja
 
     Kaupunginhallitus 15.10.2018  Pöytäkirja
     Omistajaohjausjaosto 08.10.2018  Pöytäkirja
 
     Hyvinvointilautakunta 26.09.2018  Pöytäkirja
     Joensuun alueellinen jätelautakunta 27.09.2018  Pöytäkirja
     Kaupunkirakennelautakunta 09.10.2018  Pöytäkirja
     Rakennus- ja ympäristölautakunta 17.10.2018  Pöytäkirja
     Sosiaali- ja terveyslautakunta Ei julkaistuja kokouksia
     Tarkastuslautakunta 23.10.2018  Esityslista
     Vapaa-aikalautakunta Ei julkaistuja kokouksia
     Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta Ei julkaistuja kokouksia
 
     Elinvoimajohtokunta 11.10.2018  Pöytäkirja
     Hankintatoimen johtokunta Ei julkaistuja kokouksia
     Henkilöstö- ja työllisyysjaosto 08.10.2018  Pöytäkirja
     Hyvinvointilautakunnan kasvatus- ja opetusjaosto 18.09.2018  Pöytäkirja
     Hyvinvointilautakunnan sivistys- ja vapaa-aikajaosto 19.09.2018  Pöytäkirja
     Joensuun Työterveysliikelaitoksen johtokunta Ei julkaistuja kokouksia
     Liiketoiminnan johtokunta Ei julkaistuja kokouksia
     Pohjois-Karjalan pelastuslaitos -liikelaitoksen ensihoidon neuvottelukunta Ei julkaistuja kokouksia
     Pohjois-Karjalan pelastuslaitos -liikelaitoksen johtokunta Ei julkaistuja kokouksia
     Pohjois-Karjalan pelastuslaitos -liikelaitoksen pelastustoimen neuvottelukunta Ei julkaistuja kokouksia
     Seudullinen joukkoliikennejaosto 04.10.2018  Pöytäkirja
     Sosiaali- ja terveyspalvelujen neuvottelukunta 18.09.2018  Pöytäkirja
     Sosiaali- ja terveyspalvelujen tilaajajaosto Ei julkaistuja kokouksia
     Teknisten palvelujen johtokunta 20.09.2018  Pöytäkirja
     Tuottajan neuvottelukunta Ei julkaistuja kokouksia
     Vanhusneuvosto 03.09.2018  Pöytäkirja
     Ympäristöterveydenhuollon jaosto Ei julkaistuja kokouksia

©