Poistuminen | Avaa haku | RSS


 Toimielimet     Viimeisin kokous 
 
     Kaupunginvaltuusto 25.09.2017  Esityslista
 
     Kaupunginhallitus 25.09.2017  Esityslista
     Omistajaohjausjaosto 21.09.2017  Pöytäkirja
 
     Hyvinvointilautakunta 27.09.2017  Esityslista
     Joensuun alueellinen jätelautakunta 28.09.2017  Esityslista
     Kaupunkirakennelautakunta 26.09.2017  Esityslista
     Rakennus- ja ympäristölautakunta 20.09.2017  Pöytäkirja
     Sosiaali- ja terveyslautakunta 20.12.2016  Pöytäkirja
     Tarkastuslautakunta 14.09.2017  Esityslista
     Vapaa-aikalautakunta 13.12.2016  Pöytäkirja
     Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta 20.12.2016  Pöytäkirja
 
     Elinvoimajohtokunta 27.09.2017  Esityslista
     Hankintatoimen johtokunta 09.12.2016  Pöytäkirja
     Henkilöstö- ja työllisyysjaosto 29.08.2017  Pöytäkirja
     Hyvinvointilautakunnan kasvatus- ja opetusjaosto 20.09.2017  Pöytäkirja
     Hyvinvointilautakunnan sivistys- ja vapaa-aikajaosto 20.09.2017  Pöytäkirja
     Joensuun Työterveysliikelaitoksen johtokunta 08.12.2016  Pöytäkirja
     Liiketoiminnan johtokunta 15.12.2016  Pöytäkirja
     Pohjois-Karjalan pelastuslaitos -liikelaitoksen ensihoidon neuvottelukunta 11.09.2015  Pöytäkirja
     Pohjois-Karjalan pelastuslaitos -liikelaitoksen johtokunta 22.12.2016  Pöytäkirja
     Pohjois-Karjalan pelastuslaitos -liikelaitoksen pelastustoimen neuvottelukunta 02.03.2016  Pöytäkirja
     Seudullinen joukkoliikennejaosto 07.09.2017  Pöytäkirja
     Sosiaali- ja terveyspalvelujen neuvottelukunta 29.08.2017  Pöytäkirja
     Sosiaali- ja terveyspalvelujen tilaajajaosto 21.12.2016  Pöytäkirja
     Teknisten palvelujen johtokunta 28.09.2017  Esityslista
     Tuottajan neuvottelukunta 21.12.2016  Pöytäkirja
     Vanhusneuvosto 19.09.2017  Esityslista
     Ympäristöterveydenhuollon jaosto 16.11.2016  Pöytäkirja

©