Poistuminen | Viranhaltijat | Avaa haku


 Vuosi 2019    
     16.01.2019   Vedenottamoiden tarkkailutulosten raportointi
     16.01.2019   Kuhasalon jätevedenpuhdistamon valaisimien uusiminen
     09.01.2019   Kuhasalon jätevedenpuhdistamon rakennusten ja rakenteiden peruskorjaus- ja rakennustyöt
     08.01.2019   Liuenneen fosforin mittauslaite Kuhasalon jätevedenpuhdistamolle

©