Poistuminen | Viranhaltijat | Avaa haku


 Vuosi 2020    
     29.05.2020   Määräaikaisen päätoimisen tuntiopettajan (luokanopettaja) tehtävän täyttö ajalle 11.8.2020-31.7.2021/Niittylahden koulu
     27.05.2020   Päätoimisen tuntiopettajan (luokanopettaja) tehtävän täyttö 11.8.2020 alkaen/Enon koulu
     27.05.2020   Päätoimisen tuntiopettajan (erityisluokanopettaja) tehtävän täyttö 11.8.2020 alkaen/Hammaslahden koulu
     27.05.2020   Päätoimisen tuntiopettajan (erityisopettaja) tehtävän täyttö 1.8.2020 alkaen/Niittylahden koulu
     27.05.2020   Koulutuspalvelujen opettajien siirrot 1.8.2020 alkaen
     25.05.2020   Päätoimisen tuntiopettajan (ma, fy, (ke)) tehtävän täyttö 1.8.2020 alkaen/Joensuun lyseon peruskoulu
     25.05.2020   Päätoimisen tuntiopettajan (biologia, maantiede, terveystieto) tehtävän täyttö 11.8.2020 alkaen/Joensuun yhteiskoulun lukio
     25.05.2020   Päätoimisen tuntiopettajan (erityisopettaja) tehtävän täyttö 1.8.2020 alkaen/Joensuun lyseon peruskoulu
     19.05.2020   Erityisluokanopettajan viran nro 00010465 täyttö 1.8.2020 alkaen/Nepenmäen koulu
     19.05.2020   Lehtorin (biologia, maantieto) viran nro 00006870 täyttö 1.8.2020 alkaen/Joensuun lyseon peruskoulu
     19.05.2020   Enon koulun apulaisjohtaja 1.8.2020 alkaen
     18.05.2020   Päätoimisen tuntiopettajan (biologia, maantiede ja terveystieto) tehtävän täyttö 11.8.2020 alkaen/Joensuun lyseon lukio
     18.05.2020   Lehtorin (historia ja yhteiskuntaoppi) 51670 täyttö 11.8.2020 alkaen/Joensuun lyseon lukio
     18.05.2020   Erityisluokanopettajan viran nro 52877 täyttö 1.8.2020 alkaen
     15.05.2020   Päätoimisen tuntiopettajan (biologia, maantieto, terveystieto) tehtävän täyttö 1.8.2020 alkaen/Pielisjoen koulu
     14.05.2020   Määräaikaisen päätoimisen tuntiopettajan (luokanopettaja) tehtävän täyttö ajalle 11.8.2020 - 31.7.2021/Reijolan koulu
     14.05.2020   Luokanopettajan viran nro 00005072 täyttö 11.8.2020 alkaen/Pataluodon koulu
     14.05.2020   Luokanopettajan viran nro 00005135 täyttö 1.8.2020 alkaen/Pataluodon koulu