Poistuminen | Avaa haku | RSS


 Viranhaltijat     Viimeisin päätös 
     Asiakkuuspäällikkö 07.11.2017  Work Pilots -kokeilun työtuntien hankinta
     Asuntotoimiston toimistonhoitaja 21.09.2017  Määräaikainen jatkolupa vuokra-asunnon Riihisärkänkatu 6 C 16 käyttöön muuhun kuin asuintarkoitukseen
     Elinvoimajohtaja 11.05.2018  Kyselytutkimuksen hankinta koulutusekosysteemin kansainvälistymisen ja liiketoimintaosaamisen tilannekartoitusta varten
     Enon koulun rehtori Ei Julkaistuja päätöksiä
     Erityisnuorisotyön koordinaatori Ei Julkaistuja päätöksiä
     Henkilöstöjohtaja 23.04.2018  Koulutuspakettien hankkiminen Kolilta
     Hyvinvointijohtaja 17.04.2018  Hyvinvoinnin toimialan delegoinnit/Muutos 1.4.2018 alkaen
     Joensuun konservatorion rehtori Ei Julkaistuja päätöksiä
     Joensuun seudun kansalaisopiston rehtori 05.02.2018  Joensuun seudun kansalaisopiston opettajat kevätlukukaudella 2018
     Joensuun Veden johtaja 14.05.2018  Haapajoen jätevesipumppaamon varustelun hankkiminen
     Kaavoituspäällikkö 07.05.2018  Joensuun pysäkkien aikataulunäyttöjen ohjelmistojen tilaaminen
     Kansliapäällikkö 18.04.2018  Vieraanvaraisuuden osoittaminen varhaiskasvatuksen johtajuusfoorumin yhteydessä 17.5.2018
     Karhunmäen koulun rehtori 28.02.2018  Koulutilojen käyttöpäätös/Joensuun sähköalantyöntekijät ry
     Kaupungingeodeetti 21.05.2018  Tontin 167-18-11835-1 vuokraaminen Noljakasta
     Kaupungininsinööri 21.05.2018  Silta- ja Rantakadun kiertoliittymän taideteoksen hankinta
     Kaupunginjohtaja 15.05.2018  Yhteistyösopimus Kataja Basketin kanssa korisliigan pelikaudelle 2018-2019
     Kaupunginorkesterin intendentti Ei Julkaistuja päätöksiä
     Kaupunginpuutarhuri Ei Julkaistuja päätöksiä
     Kaupunkiympäristöjohtaja 09.05.2018  Vahingonkorvausvaatimus autovaurion johdosta /
     Kiinteistöpalvelupäällikkö Ei Julkaistuja päätöksiä
     Koulutusjohtaja 17.05.2018  Luokanopettajan viran nro 00005081 täyttö 1.8.2018 alkaen/Karsikon koulu
     Kulttuurijohtaja 23.04.2018  Taiteen perusopetuksen (tanssi) täydentävä oppilaaksiotto 2017-2018/ Joensuun Tanssiopistoyhdistys ry
     Kulttuurisihteeri Ei Julkaistuja päätöksiä
     Kunnossapitopäällikkö Ei Julkaistuja päätöksiä
     Liikuntajohtaja 16.05.2018  Stipendien myöntäminen Joensuun Urheiluakatemian opiskeljoille
     Logistiikkapäällikkö Ei Julkaistuja päätöksiä
     Lyseon peruskoulun rehtori Ei Julkaistuja päätöksiä
     Maanmittausteknikko Ei Julkaistuja päätöksiä
     Maanmittausteknikko 23.04.2018  Osoitetienimen Metsäpurontie vahvistaminen
     Marjalan koulun rehtori 27.04.2018  Marjalan koulun tilojen käyttöpäätös
     Museonjohtaja 10.04.2018  Joensuun museoiden taksojen ja maksujen muutokset 2018/ Korutyöpaja
     Nepenmäen koulun rehtori Ei Julkaistuja päätöksiä
     Nuorisojohtaja Ei Julkaistuja päätöksiä
     Nuorisotyön koordinaattori Ei Julkaistuja päätöksiä
     Palvelupäällikkö Ei Julkaistuja päätöksiä
     Pataluodon koulun rehtori Ei Julkaistuja päätöksiä
     Puutarhuri Ei Julkaistuja päätöksiä
     Pyhäselän koulun rehtori Ei Julkaistuja päätöksiä
     Rakennustarkastaja Ei Julkaistuja päätöksiä
     Rakennusvalvontainsinööri 15.05.2018  Lupakohtainen kelpoisuuden osoittaminen osastoivalle ikkunarakenteelle
     Rantakylän koulun rehtori 07.05.2018  Tutkimusluvan myöntäminen/Farzaneh Kamali-Vinne
     Strategiajohtaja Ei Julkaistuja päätöksiä
     Talousjohtaja_konserni Ei Julkaistuja päätöksiä
     Talouspäällikkö Ei Julkaistuja päätöksiä
     Tapahtumapäällikkö Ei Julkaistuja päätöksiä
     Teknisen keskuksen johtaja 09.05.2018  Mobirouter ohjelmiston ylläpitosopimuksen siirto
     Tilakeskuksen johtaja 17.05.2018  Tilojen vuokraaminen Tuupovaaran kirjaston väliaikaiseksi varastoksi
     Työpäällikkö teke1 Ei Julkaistuja päätöksiä
     Työpäällikkö teke2 Ei Julkaistuja päätöksiä
     Uimaharjun koulun rehtori 14.05.2018  Tilankäyttöpäätös / TLT Building Oy
     Utran koulun rehtori Ei Julkaistuja päätöksiä
     Varhaiskasvatus- ja koulutusjohtaja Ei Julkaistuja päätöksiä
     Varhaiskasvatusjohtaja 22.03.2018  Tutkimusluvan myöntäminen/Anna Huhtinen ja Jenni Raatikainen
     Yhdyskuntalakimies 15.05.2018  Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Siilaisen terveysaseman piha-alueen ottaminen yleisen pysäköinninvalvonnan piiriin
     Ylilääkäri (mtt) Ei Julkaistuja päätöksiä
     Ympäristönsuojelupäällikkö 17.05.2018  Ympäristönsuojelulain 118 §:n mukainen päätös Utran rantaterassi 2018
     Ympäristönsuojelutarkastaja Ei Julkaistuja päätöksiä
 
 
 
 
     Huoltopäällikkö teke Ei Julkaistuja päätöksiä

©