Poistuminen | Avaa haku | RSS


 Viranhaltijat     Viimeisin päätös 
     Asiakkuuspäällikkö 07.11.2017  Work Pilots -kokeilun työtuntien hankinta
     Asuntotoimiston toimistonhoitaja 13.12.2018  Arava- ja korkotukilainoitettujen vuokratalojen asukasvalintoja koskeva valvontatapapäätös
     Elinvoimajohtaja 18.01.2019  Osallistuminen Suomen Kuntaliiton elinvoiman verkostoon 2019
     Enon koulun rehtori Ei Julkaistuja päätöksiä
     Erityisnuorisotyön koordinaatori Ei Julkaistuja päätöksiä
     Henkilöstöjohtaja 21.02.2019  Osallistuminen työllisyyttä edistävään TARMO-hankkeeseen (ESR) 2019-2020
     Hyvinvointijohtaja 14.03.2019  Joensuun konservatorion rehtorin viran nro 00000573 täyttö 1.4.2019 alkaen
     Joensuun konservatorion rehtori Ei Julkaistuja päätöksiä
     Joensuun seudun kansalaisopiston rehtori 05.02.2018  Joensuun seudun kansalaisopiston opettajat kevätlukukaudella 2018
     Joensuun Veden johtaja 15.03.2019  Asemanalueen vesihuollon hyväksyminen
     Kaavoituspäällikkö 01.03.2019  Joensuun seudun joukkoliikenteen verkkopalvelun käytettävyystestaus
     Kansliapäällikkö 19.03.2019  Kaupunkihistorian kirjoittajan valinta
     Karhunmäen koulun rehtori Ei Julkaistuja päätöksiä
     Kaupungingeodeetti 20.03.2019  Kiinteistölle 167-14-1430-2 sijoitettavan rakennuksen routaeristyksen sijoittaminen kiinteistön 167-14-1430-3 alueelle
     Kaupungininsinööri 21.03.2019  Rantakylän torin ja vesihuollon rakennussuunnittelutehtävät
     Kaupunginjohtaja 21.03.2019  Utran Asukasyhdistys ry:n anomus lisätiloista
     Kaupunginorkesterin intendentti Ei Julkaistuja päätöksiä
     Kaupunginpuutarhuri 14.03.2019  Maisematyölupa puun kaatamiseen kiinteistön 167-5-596-15 alueella. Kiinteistö sijaitsee osoitteessa Sammonkatu 1, Joensuu.
     Kaupunkiympäristöjohtaja 25.03.2019  Vahingonkorvausvaatimuksen hylkääminen, autovaurio /
     Kiinteistöpalvelupäällikkö Ei Julkaistuja päätöksiä
     Kirjastopalvelujohtaja 18.03.2019  Vaarallinen verkosto -hanke/Hankeavaus
     Koulutusjohtaja 19.03.2019  Tutkimusluvan myöntäminen/Hämäläinen Petja
     Kulttuurijohtaja 19.03.2019  Kulttuurisisältöjä ikäihmisille Joensuussa
     Kulttuurisihteeri Ei Julkaistuja päätöksiä
     Kunnossapitopäällikkö Ei Julkaistuja päätöksiä
     Liikuntajohtaja 22.01.2019  Kiihtelysvaaran liikuntasalin vuokraaminen konserttia varten
     Logistiikkapäällikkö Ei Julkaistuja päätöksiä
     Lyseon peruskoulun rehtori Ei Julkaistuja päätöksiä
     Maanmittausteknikko Ei Julkaistuja päätöksiä
     Maanmittausteknikko Ei Julkaistuja päätöksiä
     Marjalan koulun rehtori Ei Julkaistuja päätöksiä
     Museonjohtaja 21.02.2019  Joensuun museoiden taksojen ja maksujen muutokset 2019/ Onnin päivät
     Nepenmäen koulun rehtori Ei Julkaistuja päätöksiä
     Nuorisojohtaja Ei Julkaistuja päätöksiä
     Nuorisotyön koordinaattori Ei Julkaistuja päätöksiä
     Palvelupäällikkö Ei Julkaistuja päätöksiä
     Pataluodon koulun rehtori 15.03.2019  Koulutilojen käyttöpäätös/Art-Master ry
     Puutarhuri Ei Julkaistuja päätöksiä
     Pyhäselän koulun rehtori Ei Julkaistuja päätöksiä
     Pyhäselän lukion rehtori Ei Julkaistuja päätöksiä
     Rakennustarkastaja Ei Julkaistuja päätöksiä
     Rakennusvalvontainsinööri 07.03.2019  Rakennustuotteen rakennuspaikkakohtainen kelpoisuuden osoittaminen Siun Sote / PKKS osastoiville lasiliukuoville, paloluokka EI30, osoitteessa Tikkamäentie 16, 80210 Joensuu
     Strategiajohtaja 01.03.2019  Avustus kolmen vilnalaisen taiteilijan näyttelyn toteuttamiseen Taidekeskus Ahjossa
     Talousjohtaja_konserni 28.02.2019  Vanhojen sosiaalihuollon tietojen siirtäminen Kelan Kanta-arkistoon
     Talouspäällikkö 18.03.2019  Päätös Hammaslahden koulun teknisen luokan käytöstä ajalla 9. - 15.6.2019
     Tapahtumapäällikkö 27.12.2018  Laulurinteen ja kauppatorin suurtapahtumien toimintaedellytysten parantaminen: esittelykontin hankinta
     Teknisen keskuksen johtaja 22.03.2019  Jokikallion- ja Mykykankaan alikäytävien kaiteet
     Tilakeskuksen johtaja 20.03.2019  Varastotilan vuokraaminen osoitteesta Pärnävaarantie 32
     Työpäällikkö teke1 Ei Julkaistuja päätöksiä
     Työpäällikkö teke2 Ei Julkaistuja päätöksiä
     Uimaharjun koulun rehtori Ei Julkaistuja päätöksiä
     Utran koulun rehtori Ei Julkaistuja päätöksiä
     Varhaiskasvatusjohtaja Ei Julkaistuja päätöksiä
     Varhaiskasvatuspäällikkö Ei Julkaistuja päätöksiä
     Yhdyskuntalakimies Ei Julkaistuja päätöksiä
     Ylilääkäri (mtt) Ei Julkaistuja päätöksiä
     Ympäristönsuojelupäällikkö 25.03.2019  Pohjois-Karjalan KTK Oy:n nimissä olevien maa-aineslupien ja ympäristöluvan siirto Savon Kuljetus Oy:n nimiin
     Ympäristönsuojelutarkastaja Ei Julkaistuja päätöksiä
 
 
 
 
     Huoltopäällikkö teke Ei Julkaistuja päätöksiä

©